Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان

تعداد مقالات
496 مقاله
کل صفحات
6850
درصد اصل مقالات
97%
کل استنادات
83
کل دریافت مقالات
10085
کل نمایش مقالات
432588
متوسط استناد مقاله
16.73
کل نویسندگان
1062
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 6 دوره ثبت شده از همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:30 اردیبهشت 1392
استان: قزوین
شهر: قزوین
Holders: دانشگاه بین المللی امام خمینی
تاریخ نمایه سازی: 22 بهمن 1392
مجموعه مقالات اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
پژوهشگران ارائه کننده: 578
تعداد کل مقالات: 257
تعداد کل صفحات: 3982
تعداد مقاله کامل: 252
تعداد نمایش مقالات: 312455
تعداد دریافت مقاله: 7785
تعداد ارجاعات: 78
روز برگزاری:30 اردیبهشت 1393
استان: قزوین
شهر: قزوین
Holders: دانشگاه بین المللی امام خمینی
تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1394
مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
پژوهشگران ارائه کننده: 151
تعداد کل مقالات: 70
تعداد کل صفحات: 842
تعداد مقاله کامل: 70
تعداد نمایش مقالات: 46691
تعداد دریافت مقاله: 1087
تعداد ارجاعات: 5
روز برگزاری:25 آبان 1394
استان: قزوین
شهر: قزوین
Holders: دانشگاه بین المللی امام خمینی
تاریخ نمایه سازی: 5 اردیبهشت 1396
مجموعه مقالات سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
پژوهشگران ارائه کننده: 150
تعداد کل مقالات: 84
تعداد کل صفحات: 904
تعداد مقاله کامل: 75
تعداد نمایش مقالات: 57638
تعداد دریافت مقاله: 986
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:2 اسفند 1395
استان: قزوین
شهر: قزوین
Holders: دانشگاه بین المللی امام خمینی
تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397
مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
پژوهشگران ارائه کننده: 67
تعداد کل مقالات: 34
تعداد کل صفحات: 375
تعداد مقاله کامل: 34
تعداد نمایش مقالات: 12611
تعداد دریافت مقاله: 195
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:28 آبان 1397
استان: قزوین
شهر: قزوین
Holders: دانشگاه بین المللی امام خمینی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:3 دی 1398
استان: قزوین
شهر: قزوین
Holders: دانشگاه بین المللی امام خمینی
تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1400
مجموعه مقالات ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
پژوهشگران ارائه کننده: 116
تعداد کل مقالات: 51
تعداد کل صفحات: 747
تعداد مقاله کامل: 51
تعداد نمایش مقالات: 3193
تعداد دریافت مقاله: 32
تعداد ارجاعات: 0
Support