ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

همایش ملی بیمه و توسعه

تعداد مقالات
677 مقاله
کل صفحات
12775
درصد اصل مقالات
99%
کل استنادات
15
کل دریافت مقالات
3419
کل نمایش مقالات
277563
متوسط استناد مقاله
2.22
کل نویسندگان
1398
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 28 دوره ثبت شده از همایش ملی بیمه و توسعه روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:1 آذر 1373
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 آذر 1374
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 آذر 1375
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 آذر 1376
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 آذر 1377
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 آذر 1378
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 آذر 1379
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 آذر 1380
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 آذر 1381
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 آذر 1382
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 آذر 1383
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397
مجموعه مقالات یازدهمین سمینار سالانه بیمه و توسعه«راهکارهای توسعه رقابت در بازار بیمه کشور»
پژوهشگران ارائه کننده: 5
تعداد کل مقالات: 4
تعداد کل صفحات: 81
تعداد مقاله کامل: 4
تعداد نمایش مقالات: 763
تعداد دریافت مقاله: 3
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 آذر 1384
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397
مجموعه مقالات دوازدهمین سمینار بیمه و توسعه«صنعت بیمه کشور و الحاق به سازمان جهانی تجارت»
پژوهشگران ارائه کننده: 4
تعداد کل مقالات: 3
تعداد کل صفحات: 93
تعداد مقاله کامل: 3
تعداد نمایش مقالات: 550
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 آذر 1385
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397
مجموعه مقالات سیزدهمین سمینار بیمه و توسعه «بیمه‌های خرد»
پژوهشگران ارائه کننده: 16
تعداد کل مقالات: 8
تعداد کل صفحات: 249
تعداد مقاله کامل: 8
تعداد نمایش مقالات: 1701
تعداد دریافت مقاله: 4
تعداد ارجاعات: 0
پژوهشگران ارائه کننده: 27
تعداد کل مقالات: 19
تعداد کل صفحات: 640
تعداد مقاله کامل: 19
تعداد نمایش مقالات: 4752
تعداد دریافت مقاله: 27
تعداد ارجاعات: 0
پژوهشگران ارائه کننده: 60
تعداد کل مقالات: 34
تعداد کل صفحات: 669
تعداد مقاله کامل: 34
تعداد نمایش مقالات: 7254
تعداد دریافت مقاله: 48
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 آذر 1388
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397
مجموعه مقالات شانزهمین همایش ملی بیمه و توسعه
پژوهشگران ارائه کننده: 59
تعداد کل مقالات: 33
تعداد کل صفحات: 915
تعداد مقاله کامل: 33
تعداد نمایش مقالات: 7948
تعداد دریافت مقاله: 46
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:13 آذر 1389
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391
مجموعه مقالات هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
پژوهشگران ارائه کننده: 109
تعداد کل مقالات: 59
تعداد کل صفحات: 936
تعداد مقاله کامل: 58
تعداد نمایش مقالات: 64697
تعداد دریافت مقاله: 969
تعداد ارجاعات: 5
روز برگزاری:8 آذر 1390
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391
مجموعه مقالات هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
پژوهشگران ارائه کننده: 102
تعداد کل مقالات: 47
تعداد کل صفحات: 741
تعداد مقاله کامل: 46
تعداد نمایش مقالات: 63333
تعداد دریافت مقاله: 1091
تعداد ارجاعات: 9
روز برگزاری:1 آذر 1391
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397
مجموعه مقالات نوزدهمین همایش ملی و پنجمین سمینار بین‌المللی بیمه و توسعه
پژوهشگران ارائه کننده: 105
تعداد کل مقالات: 48
تعداد کل صفحات: 816
تعداد مقاله کامل: 48
تعداد نمایش مقالات: 12399
تعداد دریافت مقاله: 49
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 آذر 1392
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397
مجموعه مقالات بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه
پژوهشگران ارائه کننده: 141
تعداد کل مقالات: 69
تعداد کل صفحات: 1072
تعداد مقاله کامل: 66
تعداد نمایش مقالات: 15288
تعداد دریافت مقاله: 108
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:13 آذر 1393
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397
مجموعه مقالات بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
پژوهشگران ارائه کننده: 171
تعداد کل مقالات: 81
تعداد کل صفحات: 1267
تعداد مقاله کامل: 80
تعداد نمایش مقالات: 21812
تعداد دریافت مقاله: 120
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 آذر 1394
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397
مجموعه مقالات بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
پژوهشگران ارائه کننده: 65
تعداد کل مقالات: 30
تعداد کل صفحات: 517
تعداد مقاله کامل: 30
تعداد نمایش مقالات: 7073
تعداد دریافت مقاله: 37
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:13 آذر 1395
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397
مجموعه مقالات بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
پژوهشگران ارائه کننده: 78
تعداد کل مقالات: 33
تعداد کل صفحات: 738
تعداد مقاله کامل: 33
تعداد نمایش مقالات: 9504
تعداد دریافت مقاله: 88
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:13 آذر 1396
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397
مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه
پژوهشگران ارائه کننده: 105
تعداد کل مقالات: 47
تعداد کل صفحات: 821
تعداد مقاله کامل: 47
تعداد نمایش مقالات: 18752
تعداد دریافت مقاله: 194
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:13 آذر 1397
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397
مجموعه مقالات بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه
پژوهشگران ارائه کننده: 79
تعداد کل مقالات: 37
تعداد کل صفحات: 575
تعداد مقاله کامل: 37
تعداد نمایش مقالات: 18125
تعداد دریافت مقاله: 410
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:13 آذر 1398
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1398
مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه
پژوهشگران ارائه کننده: 120
تعداد کل مقالات: 54
تعداد کل صفحات: 1176
تعداد مقاله کامل: 53
تعداد نمایش مقالات: 16551
تعداد دریافت مقاله: 146
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:22 آذر 1399
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1400
مجموعه مقالات بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه
پژوهشگران ارائه کننده: 152
تعداد کل مقالات: 71
تعداد کل صفحات: 1469
تعداد مقاله کامل: 71
تعداد نمایش مقالات: 7061
تعداد دریافت مقاله: 79
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:13 آذر 1400
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده بیمه
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
Support