ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد مقالات
410 مقاله
کل صفحات
3868
درصد اصل مقالات
100%
کل استنادات
94
کل دریافت مقالات
8188
کل نمایش مقالات
634909
متوسط استناد مقاله
23
کل نویسندگان
1033
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 5 دوره ثبت شده از کنفرانس مکانیک سنگ ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:8 بهمن 1380
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تربیت مدرس انجمن مکانیک سنگ ایران
تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1384
مجموعه مقالات اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 114
تعداد کل مقالات: 60
تعداد کل صفحات: 684
تعداد مقاله کامل: 60
تعداد نمایش مقالات: 123223
تعداد دریافت مقاله: 1448
تعداد ارجاعات: 11
روز برگزاری:24 آذر 1383
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تربیت مدرس انجمن مکانیک سنگ ایران
تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1384
مجموعه مقالات دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 153
تعداد کل مقالات: 63
تعداد کل صفحات: 719
تعداد مقاله کامل: 63
تعداد نمایش مقالات: 89781
تعداد دریافت مقاله: 1063
تعداد ارجاعات: 21
روز برگزاری:24 مهر 1386
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجمن مکانیک سنگ ایران
تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1385
مجموعه مقالات سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 472
تعداد کل مقالات: 184
تعداد کل صفحات: 1252
تعداد مقاله کامل: 183
تعداد نمایش مقالات: 350465
تعداد دریافت مقاله: 5599
تعداد ارجاعات: 58
کلیدواژه های اصلی:
 • زلزله
 • شبکه عصبی
 • آنالیز حساسیت
 • تحلیل پایداری
 • زمین لغزش
 • زاویه شکست
 • زاویة اصطکاک داخلی
 • مقاومت چسبندگی
 • تنش سه محوری
 • مقاومت فشاری
روز برگزاری:15 اردیبهشت 1390
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مکانیک سنگ ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:27 اردیبهشت 1393
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تربیت مدرس انجمن مکانیک سنگ ایران
تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1393
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 294
تعداد کل مقالات: 103
تعداد کل صفحات: 1213
تعداد مقاله کامل: 103
تعداد نمایش مقالات: 71440
تعداد دریافت مقاله: 78
تعداد ارجاعات: 4
کلیدواژه های اصلی:
 • زمین لغزش
 • روش تعادل حدی
 • روش عددی
 • نرم افزار تفاضل
 • محدود
 • تحلیل حساسیت پایداری
 • واژگونی بلوکی
 • راک بولت پوسته منبسط شونده
 • پرتال آبگیر
 • رودبار لرستان
Support