همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 1141 مقالهکل صفحات: 21246درصد اصل مقالات: 100%کل استنادات: 0کل دریافت مقالات: 6163کل نمایش مقالات: 834429متوسط استناد مقاله: 0.00کل نویسندگان: 1910
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 6 دوره ثبت شده از همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)

روز برگزاری: 25 اردیبهشت 1396استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه علامه طباطبائی تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396مجموعه مقالات سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
پژوهشگران ارائه کننده: 401
تعداد کل مقالات: 249
تعداد کل صفحات: 4502
تعداد مقاله کامل: 249
تعداد نمایش مقالات: 214125
تعداد دریافت مقاله: 1674
تعداد ارجاعات: 0

چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی

روز برگزاری: 6 آذر 1396استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی
پژوهشگران ارائه کننده: 234
تعداد کل مقالات: 143
تعداد کل صفحات: 2712
تعداد مقاله کامل: 143
تعداد نمایش مقالات: 94037
تعداد دریافت مقاله: 798
تعداد ارجاعات: 0

پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی

روز برگزاری: 18 اردیبهشت 1397استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397مجموعه مقالات پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
پژوهشگران ارائه کننده: 436
تعداد کل مقالات: 247
تعداد کل صفحات: 4720
تعداد مقاله کامل: 247
تعداد نمایش مقالات: 181501
تعداد دریافت مقاله: 1523
تعداد ارجاعات: 0

ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر

روز برگزاری: 6 آذر 1397استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397مجموعه مقالات ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
پژوهشگران ارائه کننده: 334
تعداد کل مقالات: 198
تعداد کل صفحات: 3721
تعداد مقاله کامل: 198
تعداد نمایش مقالات: 125600
تعداد دریافت مقاله: 756
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر: (تعداد دریافت)

هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان

پژوهشگران ارائه کننده: 254
تعداد کل مقالات: 152
تعداد کل صفحات: 2751
تعداد مقاله کامل: 152
تعداد نمایش مقالات: 110681
تعداد دریافت مقاله: 885
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان: (تعداد دریافت)

هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی

روز برگزاری: 25 آذر 1398استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1398مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
پژوهشگران ارائه کننده: 251
تعداد کل مقالات: 152
تعداد کل صفحات: 2840
تعداد مقاله کامل: 152
تعداد نمایش مقالات: 108485
تعداد دریافت مقاله: 527
تعداد ارجاعات: 0