ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی

تعداد مقالات
298 مقاله
کل صفحات
5153
درصد اصل مقالات
77%
کل استنادات
3
کل دریافت مقالات
1090
کل نمایش مقالات
99632
متوسط استناد مقاله
1
کل نویسندگان
580
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 28 دوره ثبت شده از کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:1 اسفند 1369
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1371
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1372
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1373
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1374
استان: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1375
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 خرداد 1376
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1377
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1377
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1379
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1380
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1381
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1382
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1383
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 خرداد 1384
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 خرداد 1385
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 خرداد 1386
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1387
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1388
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1389
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 اردیبهشت 1390
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:6 خرداد 1391
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1392
مجموعه مقالات بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
پژوهشگران ارائه کننده: 153
تعداد کل مقالات: 78
تعداد کل صفحات: 1196
تعداد مقاله کامل: 50
تعداد نمایش مقالات: 47416
تعداد دریافت مقاله: 610
تعداد ارجاعات: 3
کلیدواژه های اصلی:
 • بانکداری اسلامی
 • رشد اقتصادی
 • مقررات احتیاطی
 • کفایت سرمایه
 • بانک مرکزی
 • بحران مالی
 • نظارت
 • نظارت شرعی
 • نظارت بانکی
 • سیاست پولی
روز برگزاری:5 خرداد 1392
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1398
مجموعه مقالات بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
پژوهشگران ارائه کننده: 167
تعداد کل مقالات: 81
تعداد کل صفحات: 999
تعداد مقاله کامل: 43
تعداد نمایش مقالات: 15201
تعداد دریافت مقاله: 63
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • نظام بانکی
 • نظام مالی
 • تسهیلات بانکی
 • تامین مالی
 • بحران مالی
 • اتحادیه اروپا
 • بازار پول
 • موسسات پولی مالی
 • بانکداری شرکتی
 • اولویت بندی
روز برگزاری:1 خرداد 1393
استان: تهران
شهر: قرچک
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1398
مجموعه مقالات بیست و چهارمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
پژوهشگران ارائه کننده: 55
تعداد کل مقالات: 32
تعداد کل صفحات: 528
تعداد مقاله کامل: 32
تعداد نمایش مقالات: 7391
تعداد دریافت مقاله: 56
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:1 خرداد 1394
استان: تهران
شهر: قرچک
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1398
مجموعه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
پژوهشگران ارائه کننده: 50
تعداد کل مقالات: 29
تعداد کل صفحات: 482
تعداد مقاله کامل: 29
تعداد نمایش مقالات: 7151
تعداد دریافت مقاله: 67
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • سیاست گذاری پولی
 • بانک مرکزی
 • فقه امامیه
 • ربا
 • ایران
روز برگزاری:1 خرداد 1395
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397
مجموعه مقالات ببیست و ششمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
پژوهشگران ارائه کننده: 63
تعداد کل مقالات: 30
تعداد کل صفحات: 685
تعداد مقاله کامل: 30
تعداد نمایش مقالات: 7724
تعداد دریافت مقاله: 76
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • سلامت بانکی
 • ریسک
 • ساختار صنعت بانکداری
 • قدرت نظارتی بانک مرکزی
 • تعداد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی
 • نظام بانکی
 • پنل دیتا
 • کملز
 • پانل دیتا
 • gmm
روز برگزاری:1 تیر 1396
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1398
مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
پژوهشگران ارائه کننده: 54
تعداد کل مقالات: 26
تعداد کل صفحات: 694
تعداد مقاله کامل: 24
تعداد نمایش مقالات: 5592
تعداد دریافت مقاله: 48
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:29 خرداد 1397
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: پژوهشکده پولی و بانکی
تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397
مجموعه مقالات بیست ‌و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی :با موضوع: اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی
پژوهشگران ارائه کننده: 38
تعداد کل مقالات: 22
تعداد کل صفحات: 569
تعداد مقاله کامل: 22
تعداد نمایش مقالات: 9157
تعداد دریافت مقاله: 170
تعداد ارجاعات: 0
کلیدواژه های اصلی:
 • ثبات مالی
 • بانکداری اسلامی
 • مدل کسب وکار
 • بانکداری شرکتی
 • معاملات فردایی ارز
 • قمار
 • بانک مرکزی
 • توقف
 • ورشکستگی بانک
 • گزیر
Support