ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد مقالات
4556 مقاله
کل صفحات
56866
درصد اصل مقالات
0%
کل استنادات
0
کل دریافت مقالات
28640
کل نمایش مقالات
936318
متوسط استناد مقاله
0
کل نویسندگان
0
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در ۷ دوره ثبت شده از کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 603
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 7638
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • معماری و شهرسازی
 • مهندسی عمران و سازه
 • خاک و پی
 • ساخت و مدیریت پروژه
 • مهندسی سازه
 • مهندسی عمران (عمومی)
روز برگزاری:20 اسفند 1394
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 691
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 4625
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • معماری و شهرسازی
 • مهندسی عمران و سازه
 • مهندسی عمران (عمومی)
روز برگزاری:7 بهمن 1395
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 753
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 5209
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • معماری و شهرسازی
 • مهندسی عمران (عمومی)
روز برگزاری:13 دی 1396
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 697
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 3530
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • مسکن و معماری
 • معماری و شهرسازی
 • مهندسی عمران (عمومی)
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 1172
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 6306
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • مسکن و معماری
 • معماری و شهرسازی
 • مهندسی عمران (عمومی)
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات: 643
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 1333
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • معماری و شهرسازی
 • مهندسی عمران (عمومی)
روز برگزاری:1 خرداد 1400
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی موسسه تحقیقات آب
تاریخ نمایه سازی:
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری
پژوهشگران ارائه کننده:
تعداد کل مقالات:
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل:
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: -
کلیدواژه های اصلی:
 • مهندسی عمران (عمومی)
 • معماری و شهرسازی
 • مدیریت (عمومی)
Support