کنفرانس ماهی شناسی ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 587 مقالهکل صفحات: 1234درصد اصل مقالات: 16%کل استنادات: 0کل دریافت مقالات: 42کل نمایش مقالات: 130092متوسط استناد مقاله: 0.00کل نویسندگان: 2013
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 8 دوره ثبت شده از کنفرانس ماهی شناسی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران

روز برگزاری: 25 اردیبهشت 1392استان: اصفهانشهر: اصفهانHolders: دانشگاه اصفهان انجمن ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران

روز برگزاری: 17 اردیبهشت 1393استان: البرزشهر: کرجHolders: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399مجموعه مقالات دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1340
تعداد کل مقالات: 374
تعداد کل صفحات: 374
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 93708
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران: (تعداد دریافت)

سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران

روز برگزاری: 16 اردیبهشت 1394استان: فارسشهر: شیرازHolders: دانشگاه شیراز انجمن ماهی شناسی ایران تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1399مجموعه مقالات سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 14
تعداد کل مقالات: 4
تعداد کل صفحات: 4
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 1356
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0

چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران

روز برگزاری: 30 تیر 1395استان: خراسان رضویشهر: مشهدHolders: دانشگاه فردوسی مشهد انجمن ماهی شناسی ایران تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1399مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 174
تعداد کل مقالات: 57
تعداد کل صفحات: 319
تعداد مقاله کامل: 48
تعداد نمایش مقالات: 16059
تعداد دریافت مقاله: 21
تعداد ارجاعات: 0

پنجمین کنفرانس ماهی شناسی ایران

روز برگزاری: 22 آذر 1396استان: مازندرانشهر: بابلHolders: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل انجمن ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

ششمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

روز برگزاری: 4 شهریور 1397استان: کرمانشهر: کرمانHolders: دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

روز برگزاری: 8 آبان 1398استان: لرستانشهر: خرم آبادHolders: دانشگاه لرستان انجمن ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

روز برگزاری: 19 شهریور 1399استان: مازندرانشهر: نورHolders: دانشگاه تربیت مدرس تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1400مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 485
تعداد کل مقالات: 152
تعداد کل صفحات: 537
تعداد مقاله کامل: 48
تعداد نمایش مقالات: 18969
تعداد دریافت مقاله: 21
تعداد ارجاعات: 0