کنفرانس ماهی شناسی ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

587

کل صفحات

1234

درصد اصل مقالات

16%

کل استنادات

2

کل دریافت مقالات

58

کل نمایش مقالات

206285

متوسط استناد مقاله

0.34

کل نویسندگان

2013

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 8 دوره ثبت شده از کنفرانس ماهی شناسی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران

روز برگزاری: 25 اردیبهشت 1392استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: دانشگاه اصفهان انجمن ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران

روز برگزاری: 17 اردیبهشت 1393استان: البرزشهر: کرجبرگزار کننده: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399مجموعه مقالات دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1340
تعداد کل مقالات: 374
تعداد کل صفحات: 374
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 135126
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 1
مقالات برتر دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران: (تعداد دریافت)

سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران

روز برگزاری: 16 اردیبهشت 1394استان: فارسشهر: شیرازبرگزار کننده: دانشگاه شیراز انجمن ماهی شناسی ایران تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1399مجموعه مقالات سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 14
تعداد کل مقالات: 4
تعداد کل صفحات: 4
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 2239
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0

چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران

روز برگزاری: 30 تیر 1395استان: خراسان رضویشهر: مشهدبرگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد انجمن ماهی شناسی ایران تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1399مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 174
تعداد کل مقالات: 57
تعداد کل صفحات: 319
تعداد مقاله کامل: 48
تعداد نمایش مقالات: 24770
تعداد دریافت مقاله: 26
تعداد ارجاعات: 0

پنجمین کنفرانس ماهی شناسی ایران

روز برگزاری: 22 آذر 1396استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل انجمن ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

ششمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

روز برگزاری: 4 شهریور 1397استان: کرمانشهر: کرمانبرگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

روز برگزاری: 8 آبان 1398استان: لرستانشهر: خرم آبادبرگزار کننده: دانشگاه لرستان انجمن ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

روز برگزاری: 19 شهریور 1399استان: مازندرانشهر: نوربرگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1400مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 485
تعداد کل مقالات: 152
تعداد کل صفحات: 537
تعداد مقاله کامل: 48
تعداد نمایش مقالات: 44150
تعداد دریافت مقاله: 32
تعداد ارجاعات: 1