ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس ماهی شناسی ایران

تعداد مقالات
435 مقاله
کل صفحات
697
درصد اصل مقالات
11%
کل استنادات
0
کل دریافت مقالات
12
کل نمایش مقالات
66263
متوسط استناد مقاله
0.00
کل نویسندگان
1528
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 8 دوره ثبت شده از کنفرانس ماهی شناسی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:25 اردیبهشت 1392
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: دانشگاه اصفهان انجمن ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:17 اردیبهشت 1393
استان: البرز
شهر: کرج
Holders: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399
مجموعه مقالات دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1340
تعداد کل مقالات: 374
تعداد کل صفحات: 374
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 55882
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:16 اردیبهشت 1394
استان: فارس
شهر: شیراز
Holders: دانشگاه شیراز انجمن ماهی شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1399
مجموعه مقالات سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 14
تعداد کل مقالات: 4
تعداد کل صفحات: 4
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 777
تعداد دریافت مقاله: 0
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:30 تیر 1395
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
Holders: دانشگاه فردوسی مشهد انجمن ماهی شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1399
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 174
تعداد کل مقالات: 57
تعداد کل صفحات: 319
تعداد مقاله کامل: 48
تعداد نمایش مقالات: 9604
تعداد دریافت مقاله: 12
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:22 آذر 1396
استان: مازندران
شهر: بابل
Holders: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل انجمن ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:4 شهریور 1397
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders: دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:8 آبان 1398
استان: لرستان
شهر: خرم آباد
Holders: دانشگاه لرستان انجمن ماهی شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:19 شهریور 1399
استان: مازندران
شهر: نور
Holders: دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
Support