کنفرانسهای برگزار شده جامعه علمی جراحان ایران

تاکنون 2 کنفرانس توسط جامعه علمی جراحان ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای جامعه علمی جراحان ایران به صورت زیر است: