Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
16
اسفند

6th Iranian Curriculum Studies Association

Calendar

Help

6th Iranian Curriculum Studies Association روز چهارشنبه، 16 اسفند، 1385 لغایت پنجشنبه، 17 اسفند، 1385 توسط انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران, دانشگاه شیراز در شهر Shiraz برگزار گردید.

CODE: ICSA06
Subjects Covered: Education
Holders: انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران, دانشگاه شیراز
City: Shiraz

محور های همایش:
۱- محور اول:
نقد و ارزیابی نوآوری های به اجرا گذاشته شده در برنامه های درسی دوره ابتدائی ایران ( در هریک از موضوعات درسی مانند ریاضی ، علوم ، دینی ، تربیت بدنی ، هنر ، فارسی و .... )

۲- محور دوم:
شرح و تبیین نواوری های پیشنهادی برای برنامه های درسی دوره ابتدائی ایران ( در حوزه های مختلف یادگیری و شامل عرصه های یادگیری جدید مانند فلسفه ، زبان دوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات )

۳- محور سوم:
ارائه طرح ها و دیدگاه های جدید برای ارتقاء کیفیت برنامه های درسی دوره ابتدائی ایران و افزایش میزان اثر بخشی آنها :
الف: طرح ها و دیدگاه های معطوف به زمینه های درون سازمانی :
- شیوه های تدریس
- شیوه های ارزش یابی از آموخته های دانش آموزان
- شیوه های ارزش یابی از برنامه های درسی
- تمرکز زدائی از نظام برنامه ریزی درسی/انعطاف در برنامه های درسی
- نقش آموزش های پیش دبستانی
- اقدام پژوهی/معلم پژوهنده
- رویکردهای طراحی برنامه درسی فوق برنامه
ب: طرحها و دیدگاه های معطوف به زمینه های برون سازمانی
- دوزبانگی
- فناوری اطلاعات و ارتباطات
- جهانی شدن
- دنیای کار

۴-محور چهارم:
تبیین و ارزیابی تجربه های نوآورانه برخاسته از عمل (در ایران و سایر کشورهای جهان)

create: 28 October 2008 - view 10665

Dates

Date of holding:
7 March 2007 - 8 March 2007

History

Related conferences

Notify friends

Share

Support