ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
27
مهر

7th National Energy Congress

Calendar

Help

7th National Energy Congress روز دوشنبه، 27 مهر، 1388 لغایت سه شنبه، 28 مهر، 1388 توسط كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران در شهر Tehran برگزار گردید.

CODE: NEC07
Subjects Covered: Energy (General)، Electric Power، Renewable Energy and Alternative Technologies، Fossil Fuels، Energy Policy, Business and Economics، Energy Conservation and Environment
Holders: كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران
City: Tehran

محورهاي اصلي و فرعي:

الف - سياست گذاري و برنامه ريزي انرژي
1. مطالعه تطبيقي نظام ها و ساختار حاكميتي
2. بخش انرژي و سند چشم انداز
3. آمايش سرزمين و برنامه ريزي منطقه اي
4. كاربرد برنامه ريزي استراتژيك و برنامه ريزي عملياتي
5. بخش انرژي و برنامه هاي توسعه پنجساله كشور
6. قوانين، مقررات، استانداردها و دستورالعمل هاي مورد نياز سيستم انرژي
7. ظرفيت سازي نيروي انساني در بخش انرژي
8. بحران هاي اقتصادي جهاني و دورنماي انرژي در كشور
9. سياست هاي اصل 44 و خصوصي سازي در بخش انرژي
10. ايران و سازمان هاي بين المللي انرژي
11. روشهاي نوين تامين منابع مالي در بخش انرژي
12. اصلاح ساختاري در بخش انرژي كشور – ضرورتها و راه كارها
13. تدوين طرح جامع انرژي كشور- ضرورتها، شاخص ها و ويژگي ها

ب - مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
1. بهينه سازي عرضه انرژي : توليد، پالايش، انتقال، توزيع و ذخيره سازي
2. بهينه سازي مصرف انرژي و راهكارهاي كاهش تلفات در بخش هاي ساختمان،صنعت،حمل و نقل و .......
3. چالش ها، فرصت ها و راهكارهاي كاهش شدت انرژي در بخش هاي ساختمان،صنعت، حمل و نقل و .......
4. امنيت عرضه انرژي
5. مدل هاي عرضه و تقاضاي انرژي
6. فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش انرژي
7. جايگاه انرژي هاي تجديد پذير
8. صادرات و واردات حامل هاي انرژي
9. تنوع در سبد عرضه انرژي
10. اصلاح الگوهاي مصرف در بخش انرژي
11. تدوين و اجراي معيارها و استانداردهاي انرژي
12. آثار اجراي طرح تحول اقتصادي بر عرضه و تقاضاي انرژي
13. بهبود و افزايش كيفيت حاملهاي انرژي

ج – قيمت گذاري، يارانه و بازار انرژي
1. نقش دولت در تنظيم بازار انرژي
2. هدفمند سازي و شفاف سازي يارانه هاي بخش انرژي
3. سياست ها و روش هاي قيمت گذاري انرژي در ايران
4. بررسي تطبيقي قيمت تمام شده انرژي در ايران و جهان و راهكارهاي كاهش آن
5. مقايسه تطبيقي آثار سياستهاي قيمتي و غيرقيمتي در بخش انرژي
6. بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي تعديل قيمت حاملهاي انرژي بر بخش خانگي، بنگاه هاي اقتصادي و دولت

د – انرژي هاي تجديد پذير و فناوري و نو آوري درحوزه انرژي
1. كسب دانش فني و بومي سازي فن آوري هاي پيشرفته
2. فن آوري هاي نوين در بهره وري و كارايي انرژي
3. استراتژي ها و سياست هاي توسعه نوآوري و فن آوري در بخش انرژي
4. فن آوري هاي سازگار با محيط زيست در بخش انرژي
5. تجاري سازي تحقيقات كاربردي در بخش انرژي
6. سيستم هاي توليد پراكنده و متمركز و توليد همزمان برق، حرارت و برودت (CCHP)
7. فن آوري هاي انرژي هاي تجديد پذير

ﻫ – انرژي، محيط زيست و توسعه پايدار
1. قوانين، مقررات و استانداردهاي زيست محيطي در بخش انرژي
2. برنامه ريزي جامع، مديريت و پايش زيست محيطي در بخش انرژي كشور
3. تاثيرات كنوانسيون ها ، معاهدات و قوانين بين المللي زيست محيطي بر بخش انرژي كشور
4. مخاطرات و آلودگي هاي زيست محيطي بخش انرژي كشور : ضرايب انتشار ، روند انتشار انواع آلاينده ها و گازهاي گلخانه اي
5. ساز و كارهاي انگيزشي و اقتصادي كاهش انتشار انواع آلاينده ها و گازهاي گلخانه اي در بخش انرژي
6. هزينه هاي اجتماعي بخش انرژي
7. نقش و عملكرد تسهيلات مالي و ساز و كارهاي زيست محيطي در بخش انرژي كشور
8. اثرات متقابل تغييرات آب و هوا و گرمايش جهاني و بخش انرژي

create: 25 June 2009 - view 12808

Dates

Date of holding:
19 October 2009 - 20 October 2009
Deadline for submitting original articles:
22 August 2009
Deadline Abstract:
6 July 2009
Date of abstract announcement:
22 July 2009
Date of announcing the arbitration of articles:
22 September 2009

Holders

كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران
Support