همایش بین المللی بازیافت آب روز دوشنبه، 8 آذر، 1389 لغایت سه شنبه، 9 آذر، 1389 توسط شركت فني و مهندسي كاني مس در شهر Kerman برگزار می شود.

Info

همایش بین المللی بازیافت آب

Hold place: کرمان
Year: 1389
Document ID: WRF01

توضیحات کنفرانس

محورهاي علمي همايش:
فناوري
تكنيكهاي بازيافت آب از فاضلاب شهري
تكنيكهاي بازيافت آب از پساب هاي صنعتي
تكنيكهاي بازيافت آب در مقايسه با انتقال آب از ساير حوزه ها

اقتصادي
اقتصاد بازيافت آب
ارزيابي ملي و بين المللي هزينه هاي بازيافت آب و مقايسه با قيمت تمام شده آب

مديريتي
نقش بازيافت آب در محور توسعه ملي پايدار
بازيافت پساب خشك
بازيافت آب و محيط زيست
بازيافت آب از پساب هاي صنعتي

create: 6 November 2010 - view 4960