Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
29
اردیبهشت

The first regional conference on crop ecophysiology

Calendar

Help

The first regional conference on crop ecophysiology روز پنجشنبه، 29 اردیبهشت، 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر در شهر Shushtar برگزار گردید.

CODE: SHOUSHTARECO01
Subjects Covered: Physiology، Agricultural Science، Plant Science
Holders: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر
City: Shushtar

پیام دبیر علمی همایش
اکوفیزیولوژی گیاهی علمی است که به بررسی رابطه میان عوامل درونی گیاه و عوامل محیطی می پردازد. در واقع این بخش از علوم گیاهی به چگونگی کارکرد سلولی گیاهان (فیزیولوژی گیاهی) تحت تاثیر عوامل محیطی موثر بر رشد گیاهان (اکولوژی گیاهی ) می پردازد. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی به طور تخصصی پیرامون مسائلی که در تشکیل عملکرد گیاهان زراعی موثر است بحث می نماید. این حوزه مطالعه گیاهی گستره وسیعی از علوم مربوط به گیاهان را در بر می گیرد بطوریکه می توان رشد و نمو یک گیاه زراعی از مرحله جوانه زنی تا تشکیل عملکرد را در قالب این علم بررسی نمود.
اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی فرصت ارزنده ای است که از طریق آن می توان با حضور پژوهشگران رشته های مرتبط، با جدید ترین یافته ها و دستاوردهای حاصل از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با مبحث تولید گیاهان زراعی آشنا شد. سعی شده است محورهای همایش به نحوی طراحی شوند که تمام جنبه های رشد و نمو گیاه زراعی را در بگیرد بطوریکه عواملی مانند رقابت علف های هرز یا به نژادی گیاهان زراعی و حتی مباحث نوینی مانند استفاده از مدلسازی در تولید گیاهان زراعی نیز در آن گنجانده شده است. امید است با حضور جنابعالی در این همایش، هم اندیشی مناسبی جهت بررسی تحقیقات انجام شده و طرح ریزی مطالعات مربوط به اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی در آینده در منطقه برداشته شود


اهداف همایش
آشنایی اعضای هیات علمی و دانشجویان با تحقیقات در زمینه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی


محورهای اصلی
اکولوژی و فیزیولوژی بذر
اثر تنش های محیطی بر کارآیی گیاهان زراعی
اکوفیزیولوژی علف های هرز
به نژادی گیاهان زراعی
مدلسازی گیاهان زراعی

create: 8 January 2011 - view 10630

Dates

Date of holding:
19 May 2011
Deadline for submitting original articles:
9 April 2011
Deadline Abstract:
30 January 2011
Date of abstract announcement:
6 February 2011
Date of announcing the arbitration of articles:
17 April 2011
Conference registration deadline:
19 May 2011

Holders

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر
Support