اطلاعات کنفرانس

Congress on Electrical, Computer and Information Technology

محل برگزاری: مشهد
تاریخ برگزاری: 17 آبان 1392
تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1392
تعداد صفحات: 1570
تعداد مقالات :281
نمایش مقالات: 355899
شناسه ملی این کنفرانس: CECIT01
نویسندگان مشارکت کننده: 775 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 16

مجموعه مقالات Congress on Electrical, Computer and Information Technology

نتایج 1 تا 50 از مجموع 281