مقالات Journal of Optimization in Industrial Engineering، دوره 13، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 26 شهریور 1399 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 1,899