1st National Conference of Style and Insulation in Buildings

1st National Conference of Style and Insulation in Buildings روز پنجشنبه، 18 آبان، 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد, شركت سبك سازان شرق خراسان شمالي و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بير و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Bojnord برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

1st National Conference of Style and Insulation in Buildings

Hold place: بجنورد
Year: 1391
Document ID: NCSIB01

توضیحات کنفرانس

محورها:

  1. سبك سازي و وزن ساختمان 
  2. سبك سازي و مصالح نوين ساختماني
  3. سبك سازي با مصالح بومي
  4. مصالح نوين و عايق در ساختمان
  5.  سبك سازي و سازه ساختماني
create: 4 September 2012 - view 8819