ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
11
شهریور

The First International Conference of the APIRAS & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: “Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers

Calendar

Help


CODE: TARVIJCONF05
Subjects Covered: Life Science
Holders: دانشگاه زنجان
City: Zanjan

اهداف کنگره:

- بحث و تبادل تجارب علمی- کاربردی در خصوص وضعیت نظام های ترویج و آموزش و خدمات مشاوره ای روستایی در ارتباط با امنیت غذایی، پایداری معیشت بهره برداران خانوادگی و مدیریت پایدار منابع طبیعی
- شناخت و بررسی چالش‌ها و راهکارهای فرآروی نظام ترویج و آموزش و خدمات مشاوره ای روستایی در حوزه امنیت غذایی، ظرفیت سازی معیشت کشاورزان خرده پا و مدیریت پایدار منابع طبیعی
- ارتقای جایگاه و نقش ترویج و آموزش در توانمندسازی کشاورزان، تعاونی­ها و تشکل­های تولیدکنندگان
- شناخت نقش تشکل­های تولیدکنندگان، سازمان های غیر دولتی و بخش خصوصی در ترویج و خدمات مشاوره روستایی با تاکید بر کشاورزان خرده پا
- جلب توجه سیاستگزاران، مدیران و صاحب نظران جهت بازتعریف جایگاه کشاورزی خانوادگی در سیاستهای کلان توسعه کشاورزی
- تبیین و تحلیل راهبردهای محلی، ملی و بین المللی در حمایت از کشاورزی خانوادگی

 


محورهای کنگره:

نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در امنیت غذایی، توانمندسازی و پایداری معیشت بهره برداران خانوادگی
- نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در امنیت غذایی و کاهش فقر
- نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی
- نقش و توانمندی­های نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در افزایش کیفیت و سلامت محصولات غذایی
- نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در ظرفیت سازی معیشت پایدار کشاورزان و خانوار روستایی
-اهمیت نظام های بهره برداری خرد و خانوادگی، نیازها و قابلیت های آنها
- لزوم تدوین سیاست­های کشاورزی و منابع طبیعی ملی در جهت کشاورزی خرد و خانوادگی و نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در مصرف پایدار نهاده­های پایه کشاورزی و مدیریت هزینه­های تولید
- نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در کاهش ضایعات کشاورزی
- نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در توسعه بیمه محصولات کشاورزی
- توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و نقش ترویج
- الگوهای ترویج، آموزش و خدمات مشاوره ای روستایی در زنجیره تولید تا مصرف محصولات سالم و ارگانیک
- نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در کارآفرینی و کسب و کارهای روستایی

 
ارتباطات، دانش، اطلاعات و نظام های نوآوری در توسعه کشاورزی و روستایی
- الگوها و روش­های نظام­مند و کل­نگر در ترویج و خدمات مشاوره ای در جهت توسعه پایدار کشاورزی
- نقش و کارکرد ترویج، آموزش و خدمات مشاوره ای در نظام دانش، اطلاعات و نوآوری کشاورزی
- فناوری‌های نوین ارتباطاتی و یادگیری الکترونیک و سیار در ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- دانش و نوآوری های بومی کشاورزان خانوادگی
- نقش ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای در توسعه و تجاری­سازی یافته­های نوین پژوهشی در جهت پاسخ به نیاز کشاورزان خانوادگی
- مکانیسم های ارتباطی نظام های ترویج، آموزش، تحقیقات و کشاورزان در نظام های نوآوری کشاورزی

 
تحولات ساختاری و کارکردی سازمان های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در سطوح ملی و بین المللی
- مطالعه تطبیقی ساختار نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در کشورهای گوناگون
- نقش و کارکرد شبکه ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی دولتی در تسهیل دانش فنی پایدار جهت توانمندسازی و ظرفیت سازی کشاورزان خرده پا و خانوادگی
- نظریه ها، تجربیات ملی و بین­المللی در برنامه­ریزی و ارزشیابی برنامه های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای
- نقش و انواع سازمان ها کشاورزان و بخش خصوصی در ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- ساز و کارهای تقویت نقش و ظرفیت های سازمان های کشاورزان و بخش خصوصی در ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- پایداری، کارایی و اثربخشی فعالیت سازمان های کشاورزان و بخش خصوصی در ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- مکانیسم های تلفیق برنامه های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی بخش خصوصی، دولتی و سازمان های کشاورزان در یک بستر تکثرگرا

 
توسعه سازمانی و منابع انسانی در سازمان های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- توسعه حرفه‌ای کارگزاران ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- کارآفرینی نهادی، فناوری و سازمانی در توسعه روستایی و کشاورزی
- فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و یادگیری الکترونیک و سیار در آموزش کشاورزی و توسعه حرفه ای کارگزاران ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- مطالعه تطبیقی منابع انسانی، فیزیکی و مالی موسسات ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در کشورهای گوناگون

 
نظام آموزش کشاورزی رسمی: تحولات، چالش ها و ماموریت های نوین
- بازنگری و تحول برنامه های درسی آموزش عالی و متوسطه کشاورزی
- ضرورت بازنگری و تحول رشته های تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی
- قابلیت­های حرفه­ای، اشتغال و کارآفرینی فارغ­التحصیلان کشاورزی منابع طبیعی و اثربخشی آنها در بازار کار
- انگیزه ها، نگرش ها و علایق دانشجویان کشاورزی
- مطالعات موردی و مطالعات تطبیقی آموزش کشاورزی در کشورهای گوناگون
- نقش آموزش­ های رسمی در توسعه تعاون و تشکل ها مردمی
- نقش آموزش­های رسمی در آگاهی زیست محیطی و توسعه پایدار
- تدوین پودمان­های آموزشی متخصصین و بهره­برداران بخش کشاورزی
- آموزش عالی کشاورزی و کارآفرینی
- برنامه ریزی استراتژیک در توسعه نظام آموزش کشاوزی ایران در راستای توسعه کشاورزی

 
نقش ترویج و خدمات مشاوره ای در مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیست
- رهیافت­های نوین مدیریت پایدار منابع طبیعی و زیست محیطی و نقش ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- چالش­های اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی در مدیریت منابع طبیعی و نقش ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- نقش دانش بومی در مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیست
- مشارکت جوامع محلی، سازمان های مردم نهاد و سازمان های غیر دولتی در مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست
- جایگاه اکوتوریسم در مدیریت پایدار منابع طبیعی و نقش ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- بهینه­ سازی و مدیریت منابع آب و ارتقای راندمان آبیاری و نقش ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- تاثیر تغییر اقلیم بر منابع طبیعی و خانوارهای روستایی و نقش ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- تاثیر بحران انرژی بر تولید، منابع طبیعی و خانوارهای روستایی و نقش ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- کشاورزی چند کارکردی، توسعه پایدار و نقش ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی

 
خدمات ترویج کشاورزی و مشاوره ای روستایی در تقویت و توسعه تشکل های روستایی و تعاونی ها
-  چالش­های نظام ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در توسعه تشکل های روستایی و تعاون
- رهیافت های نوین ملی و بین المللی ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در توسعه و ظرفیت سازی بخش تعاون و تشکل های روستایی
- ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره روستایی در توسعه تشکلهای خاص (زنان و جوانان روستایی و عشایری)
- ظرفیت ها و شایستگی ها در تعاونی های کشاورزی و تشکل های روستایی

 


رییس شورای سیاستگذاری کنفرانس و کنگره:دکتر محسن افشارچی
رییس کنفرانس و کنگره:دکتر علی اسدی
دبیر کمیته علمی کنفرانس و کنگره:دکتر اسماعیل کرمی دهکردی
دبیر کمیته اجرایی کنفرانس و کنگره:دکتر غلامرضا مجردی

create: 1 March 2014 - view 7934

Status

برگزارشده

Dates

Date of holding:
2 September 2014 - 4 September 2014
Deadline for submitting original articles:
10 May 2014
Deadline Abstract:
30 March 2014
Date of abstract announcement:
19 April 2014
Date of announcing the arbitration of articles:
10 June 2014
Conference registration deadline:
6 August 2014

History

Other conferences of The First International Conference of the APIRAS & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: “Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers:

Related conferences

Notify friends

Share

Support