The 1st National Symposiumof Gemology- Crystallography of Iran

The 1st National Symposiumof Gemology- Crystallography of Iran روز چهارشنبه، 26 آذر، 1393 لغایت پنجشنبه، 27 آذر، 1393 توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشگاه شهيد باهنر كرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Kerman برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

The 1st National Symposiumof Gemology- Crystallography of Iran

Hold place: کرمان
Year: 1393
Document ID: SGCI01

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش:

- رشد، خواص فيزيكي و شيميايي بلورها و گوهرها

- كاربرد روشهاي نوين آزمايشگاهي در تشخيص بلورها و گوهرها

- ساختار بلورشناسي و ويژگيهاي فيزيكوشيميايي بلورها و گوهرها

- شناسايي، نحوه تشكيل و اكتشاف بلورها و گوهرها در ايران

- روشهاي تحليل ساختار بلورها و گوهرها

- بلورشناسي و گوهرشناسي صنعتي

- كاربرد درماني بلورها و گوهرها و پيشينه آن

- ساير زمينه هاي مرتبط با علوم بلورشناسي و گوهرشناسي

create: 1 October 2014 - view 10163