6National Conference of Environmental Geology

6National Conference of Environmental Geology روز چهارشنبه، 23 اردیبهشت، 1394 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Eslamshahr برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

6National Conference of Environmental Geology

Hold place: اسلامشهر
Year: 1394
Document ID: CAGE06

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش:

- دستاوردها و پژوهشهاي كاربردي در حوزه زمين شناسي محيط زيست

- مطالعات بين رشته اي با نگرش ويژه به ذخاير انرژي، نفت و گاز، ژئونرمال و انرژي هاي نو

- ملاحظات زيست محيطي در معادن، ذخاير اقتصادي، آلودگي منابع آب و پروژه هاي مهندسي و عمراني

- نوآوري و توسعه كاربردي در بخش نانو فناوري زمين شناسي زيست محيطي و زمين پزشكي

- چالش هاي زيست محيطي، بحران هاي آب و هوايي، خشكسالي ها، پيامدهاي ريزگردها و مخاطرات محيطي

 - نوآوري هاي آموزشي علوم زمين با رويكرد محيط زيست

create: 26 January 2015 - view 8785