Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
3
اسفند

First International Conference on Accounting, Economics and Banking

Calendar

Help

First International Conference on Accounting, Economics and Banking روز دوشنبه، 3 اسفند، 1394 توسط مركز همايش هاي توسعه ايران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر برگزاری بصورت وبینار برگزار گردید.

CODE: CAEI01
Subjects Covered: Accounting
Holders: مركز همايش هاي توسعه ايران و تحت حمایت سیویلیکا
City: برگزاری بصورت وبینار

نخستین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد ایران با هدف بررسی حسابداری مدیریت استراتژیک بر موفقیت مالی سازمانها، رسیدن به فرآیند نوآوری¬ها در سیستمهای حسابداری مدیریت، نقش حسابداری مدیریت در موفقیت بنگاه های اقتصادی، بحث و تبادل نظر میان پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در این حوزه و .... با محوریت نیازهای امروز پژوهشی کشوردرحوزه مسائل مالی وحسابداری، آخرین دستاوردهای علمی حسابداری ایران وجهان، نقش اطلاعات حسابداری درارزیابی بازارسرمایه، چالشهای تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی وسرمایه گذاری درایران، اهمیت و نقش حسابداری مدیریتی درافزایش کارایی سازمان، اقتصاد کاربردی بارویکرد ملی ، اقتصاد مدیریت کاربردی، اقتصاد گردشگری وتولید ناخالص ملی و ... با همکاری دانشگاههای معتبر سراسر کشور ، فعالان، دانشجویان، پژوهشگران، اندیشمندان، اساتید برجسته بین المللی و ملی، کلیه مراکز پژوهشی و دیگر سازمان های مدیریتی برگزار میگردد.

 
محورهای همایش :


      محورهای حسابداری 
 
-  پژوهش محوری حسابداری    
-   آموزش توسعه حرفه‌ حسابداری و حسابرسی
-   اندیش‌پایه‌ها، مبانی فلسفی و نظری حسابداری
-    حسابداری، فرهنگ و توسعه دانش مالی
-    نقش راهبری شرکتی در فرهنگ سازمانی و بهبود  گزارشگری مالی
-   نقش‌آفرینی حسابداری و حسابرسی در اقتصاد مقاومتی
-    مدیریت هزینه در اقتصاد مقاومتی
-    استانداردهای بین المللی، چالشها و فرصتها
-    سلامت مالی ومالیاتی، شفافیت اطلاعات و بازار سرمایه
-    آخرین دستاوردهای علمی حسابداری ایران و جهان 
-   نیازهای امروز پژوهشی کشور در حوزه مسائل مالی و حسابداری
-    آموزش حسابداری و راههای توسعه و بهبود شیوههای آن
-    حسابداری، حسابرسی و تحولات فناوری اطلاعات 
-    حسابداری، بانکداری و مالیه اسلامی
-   نقش اطلاعات حسابداری درتصمیم گیری مدیران و بهبود اقتصاد کشور
-    قانون مالیات و حسابداری مالیات بر ارزش افزوده 
-    کارآیی بازار سهام در ایران
-    اخلاق در حسابداری مالی،  حسابداری مدیریت و نقش آن بر گزارشگری مالی
-    اخلاق حرفه ‌ای حسابداری و تاثیر آن برتداوم ارزش ‌آفرینی
-    اخلاق در حسابداری از دیدگاه تهیه‌کنندگان و استفاده‌ کنندگان ازصورتهای مالی و گزارشگری مالی
-    حسابرسی صورتهای مالی و نقش آن درکشف، پیشگیری از تقلب و فساد مالی
-    حسابداری اسلامی موانع و مشکلات استقرار ضوابط اخلاقی در حرفه ‌حسابداری و حسابرسی 
-    حسابداری مدیریت کاهش قیمت بهای تمام ‌شده کالاو خدمات در شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی
-    حسابداری مدیریت و نقش آن در موفقیت شرکتها و سازمانها
-    محاسبه و مدیریت قیمت تمام‌ شده در شرایط کنونی
-    تکنیک¬ها و ابزارهای کاهش قیمت تمام شده در شرایط کنونی
-    هدفمندی یارانه‌ها و قیمت تمام ‌شده محصولات و خدمات
-    بودجه‌بندی، کنترل بودجه‌ای و مراکز مسئولیتی 
-    حسابداری مدیریت و بودجه ‌ریزی عملیاتی شناور 
-    حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد
-    حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمانی
-    شناسایی دارایی‏های نامشهود 
-    حسابداری سرمایه فکری و نامشهود 
-    ارزش‏گذاری سرمایه فکری 
-    سرمایه فکری و زنجیره ارزش 
-    سنجش و ارزیابی سرمایه فکری
-    ارزیابی و سنجش دارایی‏های دانشی 
-    ارزیابی و سنجش مالکیت فکری 
-    اظهارنامه ‏مالی واظهارنامه سرمایه فکری 
-    حسابداری سرمایه انسانی 
-    روش‏های تنظیم ترازنامه، اظهارنامه و گزارش سرمایه فکری و نامشهود 
-    نقش اطلاعات حسابداری، افشا و اثرات آن در بازار سرمایه
-    نقش اطلاعات حسابداری در ارزیابی بازار سرمایه 
-    نقش اطلاعات حسابداری و حسابرسی در شفافیت اطلاعات 
-   تاثیر شفاف‌سازی اطلاعات در شرایط اقتصادی کشور 
-    نقش اطلاعات حسابداری درارزیابی شرکت 
-    توقعات بازار سرمایه از حسابداری 
-    توقعات حسابداری از بازار سرمایه 
-    چالشهای تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران
-    رویکردهای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری 
-    مباحث جدید مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای مدیریت مالی 
-    مباحث جدید حسابداری مدیریت در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای حسابداری مدیریت 
-    بازاریابی مالی و رویکر دهای ارتقای سرمایه گذاری پایدار 
-    به کارگیری ابزارهای ملی حسابداری، مدیریت مالی و  سرمایه گذاری 
-    استاندارد سازی ملی برای حسابداری، مدیریت مالی و  سرمایه گذاری 
-    حسابداری دولتی و پاسخگویی و انضباط مالی 
-    چگونگی و میزان پژوهش‌های حسابداری موثر بر صنعت ایران طی دو دهه ‌گذشته 
-    چشم انداز دانشکدههای حسابداری ایران 
-    بررسی ساختار و کم وکیف نهادهای واسط بین دانش حسابداری و صنعت 
-    پیامدهای اجرای فاز دوم لایحه‌ هدفمند کردن یارانه‌ها و تاثیرات آن بر حسابداری و حسابرسی   
-    نقش حسابداری در کنترل و تخصیص هرچه بهتر منابع سازمان و جامعه 
-    نقش نهادهای مالی در توسعه اقتصاد کشور 
-    نقش حسابداری دربازارهای پول، سرمایه و بیمه 
-    جایگاه حسابداری درنقشه جامع علمی کشور و سند تحول علمی 
-    اهمیت و نقش حسابداری مدیریتی درافزایش کارایی سازمان 
-   اهمیت، چالش‌ها و راهکارهای اجرایی حسابداری نظام‌های نوین مالیاتی 
-    چالش حسابرسی مالیاتی، تشخیص وموانع  نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی درایران
-   نقش رسانه‌ها در ارتقای دانش عمومی حسابداری مردم 
-    نقش حسابداری و حسابرسی درتامین و ارتقای سلامت نظام اداری و پیشگیری ازفساد 
-    ضرورت و چگونگی اجرای حسابرسی عملکرد 
-    تبیین و ارزیابی نقاط ضعف کنترلهای داخلی و تاثیر آن بر سلامت نظام اداری 
-   ضرورت وچگونگی اجرای حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک
-   چگونگی تاثیر حسابداری بر توسعه ‌فرهنگی جامعه 
-    چگونگی تاثیر فرهنگ جامعه بردانش و حرفه ‌حسابداری و حسابرسی 
-  مبانی، چالش‌ها ‌و راهکارهای توسعه ‌فرهنگ پاسخگویی 
-    عوامل موثر بر جلب اعتماد مخاطبان گزارشات حسابداری و حسابرسی 
-   عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی اعضای خانواده ‌حسابداری 
-    نقش رضایتمندی شغلی حسابداران در افزایش بهره‌وری منابع سازمان 
-    آخرین دستاوردهای علمی حسابداری ایران و جهان
-    سیستمهای اطلاعات حسابداری
-    نقش اطلاعات حسابداری درتصمیم گیری مدیران و بهبود اقتصاد کشور
-   اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکتها 
-   نقش حسابداران و حسابرسان در حماسه اقتصادی
-    نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه 
-    آموزش حسابداری و راههای توسعه و بهبود شیوههای آن 
-    تحولات فناوری اطلاعات و آموزش حسابداری 
-    تحولات فناوری اطلاعات و حرفه‌ حسابداری 
-   تحولات فناوری اطلاعات و حسابرسی 
-    تحولات فناوری اطلاعات و فرهنگ سرمایه ‌گذاری 
-   تحولات فناوری اطلاعات و نرم ‌افزارهای حسابداری
-    مشکلات تطبیق نرم‌ افزارهای حسابداری ایرانی با واقعیت‌های حرفه 
-   مشکلات ناشی از عدم وجود برخی از دادههای صورتهای مالی در نرم افزارهای حسابداری یا عدم تطبیق آنها با صورتهای مالی 

محورهای اقتصادی
-اقتصاد کاربردی بارویکرد ملی 
-اقتصاد بازرگانی کاربردی
-اقتصاد انرژی کاربردی
-اقتصادسنجی کاربردی
-اقتصاد پولی کاربردی
-اقتصاد کشاورزی کاربردی
-اقتصاد مدیریت کاربردی
-اقتصاد محیط زیست کاربردی
-اقتصاد منابع کاربردی
-اقتصاد شهری و روستایی کاربردی
-اقتصاد برنامه ریزی کاربردی
-اقتصاد بخش عمومی کاربردی
-تجارت بین الملل کاربردی


فرهنگ واقتصاد : 

-فرهنگ دینی و اصلاح رفتارهای اقتصادی
-فرهنگ سازی در جهش اقتصاد  ملی و جهاد  اقتصادی
-فرهنگ سازی حرکت به سوی الگوی ایرانی، اسلامی توسعه و پیشرفت
-فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف نامناسب در بخشهای اقتصادی
-فرهنگ کار، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی
-فرهنگ سازی حمایت از تولیدات  داخلی
-نقش فرهنگ قومی، مذهبی در توسعه  اقتصادی کشور
-نقش سبک زندگی و فرهنگ مصرف کالای داخلی دررونق بخشی به تولید ملی

اقتصادمقاومتی :

-اهمیت سرمایه گذاری، اشتغال و بهره وری برای نائل شدن به اقتصاد مقاومتی
-اقتصاد مقاومتی و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی
-اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و تحریمهای اقتصادی
-اقتصاد مقاومتی و اثرات آن بر نظامهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
-ارتباط بین تحریمهای اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت :

-ضرورت طراحی الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی
-مبانی اسلامی نظریه پیشرفت
-اصول و مبانی پیشرفت در حوزه  اقتصاد
-جهان بینی اسلامی و دلالت آن بر الگوی  پیشرفت ایرانی- اسلامی
-چالش¬های به کارگیری مفاهیم و دلالت¬های اقتصاد اسلامی در مواجهه با مسائل اقتصاد ایران


حماسه اقتصادی :
-تحریمها و فرصتهای بین المللی در ارتقا تولید ملی
-نحوه تقویت و ارتقا جایگاه بخش خصوصی درتولید ملی
-راهبردهای تجاری سازی تولیدات  ملی
-نقش فرصتهای سرمایه گذاری خارجی و بازارهای پولی و مالی بین المللی در تولید ملی و مدیریت تحریمها
-چالشها و راهکارهای مدیریتی تولید ملی
-شیوههای رقابت پذیری محصولات در بازارهای داخلی، منطقه ای و جهانی
-نقش اقتصاد اسلامی در بهره وری تولید ملی
-چالشها و راهکارهای نظام بانکی در حمایت  از تولید ملی و سرمایه گذاریها
-سیاستهای اقتصادی
-بررسی وضعیت پرداخت یارانه ها درکشور و آسیب شناسی سیاستهای دولتی در راستای اصلاح  نظام پرداخت یارانهها
-بررسی موانع اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی
-بررسی تاثیر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بر اقتصاد کشور در سالهای پس از انقلاب  اسلامی با -تاکید بر واگذاریهای صورت گرفته در سالهای اخیر
-محیط کسب و کار در ایران و نقش سیاستهای کلی اصل ۴۴ دربهبود آن
-بررسی مقایسه ای تجربه اجرای مالیات برارزش افزوده در  برخی کشورهای درحال توسعه
-مالیات بر ارزش افزوده و بررسی امکان جایگزینی آن بجای درآمد نفت در بودجه کل کشور
-نقاط قوت وضعف اجرای کامل اخذ مالیات بر اساس ارزش افزوده
-بررسی سیاست اعطای سهام عدالت و فرصتها و تهدیدهای ناشی ازآن
-بهره وری عوامل تولید و نقش آن در رشد  اقتصادی
-ارزیابی کارنامه خصوصی سازی در کشور و آسیب شناسی آن
-هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی و تاثیرآنها بر متغیرهای کلان اقتصادی
-تهدیدها و فرصتهای حاکم بر فضای کسب و کار
-فواید حسابرسی عملکرد در شفافیت فضای کسب و کار و بهبود رشد اقتصادی
-نظام مالیاتی و تثبیت کنندگی خودکار نوسانات اقتصاد کلان
-سیاست مالیاتی و الزامات آن برای سیاست پولی
-تدوین یک نظام جامع مالیاتی و فواید آن در منابع درآمدی و بودجه ای دولت
-مالیات ها، هزینه ها و محدودیت بودجه دولت در  بلند مدت
-ترکیب مالیاتها و رشد اقتصادی
-مالیاتها، استقراض و ترکیب بهینه آن درتامین مالی دولت
-ثبات نظام مالیاتی و رشد اقتصادی ایران
-ثبات نظام مالیاتی و نوسانات  اقتصاد کلان
-اثرات شوکهای بهره وری با توجه به تئوری مکتب چرخههای حقیقی در ایران
-اهمیت انضباط اقتصادی و بودجه ای در ایران
-بودجه ریزی عملیاتی و چالشهای اجرایی آن در ایران
-مالیات سبز
-مالیات برتجارت الکترونیک
-فرارمالیاتی و راههای مقابله با آن
-اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در رشد اقتصادی

بخش پولی ومالی :
- ساختار بازار سرمایه و تامین مالی برای توسعه بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات
-بررسی روشهای تامین مالی و سرمایه گزاری در کشور
-بررسی  فرصتهای سرمایه گزاری به منظور جلب  سرمایه گزاران داخلی و خارجی
-اقتصاد سیاسی، سرمایه گزاری و تامین مالی
-بانکها و شیوههای تامین مالی در بخشهای مختلف اقتصادی
-جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی
-بررسی وضعیت فضای کسب و کار و نقش آن بر بهبود سرمایه گزاری
-نقش بازارهای غیررسمی تامین مالی بر فضای کسب و کار
-مدیریت ریسک سرمایه گزاری درایران
-اثرات خصوصی سازی نظام تامین مالی بر فضای کسب و کار
-بررسی نوسانات نرخ ارز در نظام تامین مالی کشور
-ضرورت توسعه بازار سرمایه در اقتصاد ایران
-بررسی ضرورت استقلال بانک مرکزی و موانع تحقق آن درکشور
-نقش بانکداری خصوصی درتوسعه صنعت بانکداری در کشور
-تحلیل نقاط قوت و ضعف بانکداری الکترونیک
-بررسی علل و عوامل ایجاد معوقات بانکی
-ارزیابی سیاست حذف صفر از واحد پول ملی و چگونگی تاثیرگذاری آن بر بخش حقیقی اقتصاد
-بررسی آثار اقتصادی، طولانی شدن پروژههای عمرانی و بارناشی از اجرای این موضوع

اقتصاد بین الملل :
- ایران در اقتصاد جهانی و تاثیر تعاملات بین المللی در رشد و توسعه اقتصادی
-بررسی  وضعیت تجارت خارجی کشور و فرصتها و تهدیدهای پیش روی کشور در این حوزه
-ارزیابی وضعیت سرمایه گزاری خارجی درکشور و بررسی نقش و اهمیت آن در رشد اقتصادی کشور
-وضعیت و جایگاه اقتصاد ایران در منطقه آسیای جنوب غربی

اشتغال :
-چالشهای اشتغال در ایران
-فعالیت‌های اقتصادی زمینه اشتغال در کشور
-بازارکار، بهره وری نیروی کار و ارزیابی عوامل اصلی موثر بر بیکاری در کشور
-بنگاه‌های کوچک و متوسط  و نقش آن در ایجاد اشتغالبررسی اثرات ناشی از اجرای طرح بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده در کاهش نرخ بیکاری

صندوق توسعه ملی :
-نقش صندوق توسعه ملی در تبدیل تحریمها به فرصت
-توسعه متوازن و پایدار کشور
-ارتقا ارزش افزوده درصنعت نفت و گاز
-ثروت ملی، اقتصادمقاومتی
-راهکارهای ارتقا جایگاه بین المللی صندوق توسعه ملی
-مدیریت سبد دارایی(پورتفوی) و مدیریت ریسک صندوق توسعه ملی
-مطالعات تطبیقی قوانین، مقررات، رویهها و عملکرد صندوقهای ثروت سایر کشورها
-صندوق توسعه ملی و نقش آن در توسعه سرمایه گزاری در کشور

انرژی :

-بررسی وضعیت وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و راهکارهای عملی برون رفت از آن
-بررسی وضعیت بخش نفت درکشور و چالشهای آن
-چشم انداز تولید و مصرف انرژی درکشور
-صادرات گاز و چالشها و فرصتهای آن
-ضرورت و امکان پذیری استفاده از انرژیهای نو
-بررسی ضرورت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت
-مباحث مرتبط با اقتصاد آب و اقتصاد برق درایران (خصوصی سازی-قیمت تمام شده و...)

کشاورزی، محیط زیست  و توسعه پایدار :
-آلودگیهای محیط زیست و رشد اقتصادی
-ارزیابی و آمایش سرزمین
-نقش محیط زیست درتوسعه پایدار
-کشاورزی و توسعه پایدار
-محیط زیست وتوسعه پایدار
-بهره برداری بهینه ازمنابع آب و توسعه پایدار
-خشکسالی و تاثیرات آن برتوسعه پایدار
-بهره وری و موانع اشتغال دربخش کشاورزی
-نظام بیمه ای و نظام بانکی محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار

جمعیت :
-مصلحت نظام اسلامی، توسعه یا کنترل جمعیت
-نقش زنان در شکل گیری جمعیت مطلوب
-بررسی وضعیت هرم جمعیتی کشور  
-تحلیل نوسانات نرخ رشد جمعیت در کشور
-الگوی مطلوب رشد جمعیت
-سیاستهای تشویقی در جهت افزایش جمعیت درایران
-جمعیت و رشد اقتصادی
-اقتصاد و مدیریت و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد ایران

create: 4 March 2015 - view 10647

Conference validation

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

Dates

Date of holding:
22 February 2016
Deadline for submitting original articles:
22 February 2016
Date of announcing the arbitration of articles:
22 February 2016
Conference registration deadline:
22 February 2016

History

Related conferences

Notify friends

Share

Holders

مركز همايش هاي توسعه ايران
Support