اطلاعات کنفرانس

17th Iranian Soil Science Congress: Soil Perspectives in the New Century of Iran

محل برگزاری: کرج
تاریخ برگزاری: 26 مهر 1400
تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1400
تعداد صفحات: 4178
تعداد مقالات :615
نمایش مقالات: 119746
شناسه ملی این کنفرانس: SSCI17
نویسندگان مشارکت کننده: 1,802 پژوهشگر

مجموعه مقالات 17th Iranian Soil Science Congress: Soil Perspectives in the New Century of Iran

نتایج 1 تا 50 از مجموع 615