ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
23
اردیبهشت

First National Conference on Islamic Architecture, Urban Heritage and Sustainable Development

Calendar

Help

First National Conference on Islamic Architecture, Urban Heritage and Sustainable Development روز پنجشنبه، 23 اردیبهشت، 1395 توسط موسسه بين المللي ايرانيان واداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگري استان تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Tehran برگزار گردید.

CODE: IUSD01
Subjects Covered: Environmental Sciences ، Environmental Health ، Architecture
Holders: موسسه بين المللي ايرانيان واداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگري استان تهران و تحت حمایت سیویلیکا
City: Tehran

محورهاي همايش:

مهندسي معماري و توسعه پايدار
- مصالح و فن آوري هاي نوين در معماري
- معماري و هويت شهري
-معماري پايدار
-باستان شناسي وميراث شهري
-معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
-روشها و فناوريهاي نو در در معماري
-انرژي هاي نو در معماري
-سبك شناسي معماري
-معماري خياباني
-تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
-گرافيك شهري
-معماري ايراني وتوسعه پايدارشهري
-معماري ومحيط زيست
-معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
- معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
- نمودهاي معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي منطقه
-الگوهاي معماري بومي
-معماري منظر
-معماري اسلامي وتوسعه پايدار
- بوم شناسي وزيبايي شناسي در معماري
-وسايرايده هاي نوين در زمينه معماري

شهرسازي وتوسعه پايدار
-بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها(
-شهرسازي نوين و توسعه پايدار
-سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
-ناپايداري شهر و عوامل موثر
-شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
-حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
-شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
- تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
-توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
-كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
- الگوهاي معماري وشهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
- المان هاي شهري و محورهاي مرتبط
-برنامه ريزي منطقه اي و شهري
-طراحي شهري ،نماهاي شهري وامنيت رواني
-مشاركت در امور شهري
- بهسازي و نوسازي شهري
-ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري
-ساير ايده هاي نوين در شهرسازي و توسعه پايدار
- بافت هاي تاريخي و بهسازي آثار تاريخي
-نوسازي شهري
- برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
-شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
-شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
-وساير ايده هاي مرتبط باشهرسازي وتوسعه پايدار

 گردشگري ،ميراث فرهنگي وميراث شهري
-ارزيابي طرحهاي توسعه جهانگردي
- بازاريابي بين‎الملي درجهانگردي ورفتار مصرف كننده
-معماري،گردشگري وميراث شهري
- باستان شناسي وگردشگري پايدار
-گردشگري،ميراث شهري ومعماري منظر
-گردشگري،طبيعت گردي ومديريت اكوسيستم هاي طبيعي و اقليم وآب وهوا
-جغرافيا و گردشگري(كليه محورها)
-گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي
-گردشگري ،معماري، شهرسازي وتوسعه پايدار
-استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري(اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي و...)
-گردشگري مذهبي ،فرهنگي و پزشكي
-گردشگري وموزه ها وموسيقي هاي محلي وصنايع دستي
-مشكلات،موانع ونيازهاي صنعت توريسم در ايران
-گردشگري ورزشي(كوهنوردي ،كويرنوردي، دوچرخه سواري توريستي، اسكي)
-گردشگري ، آمايش سرزمين وهمبستگي ملي
-جغرافيا، گردشگري و توسعه شهري، روستايي و عشايري
-گردشگري ،اقوام، فرهنگ و آيين و رويدادهاي ملي
-گردشگري، آموزش عالي ، دانشگاه هاي بين المللي
-گردشگري، ارتباطات ، حمل و نقل و فناوري اطلاعات،IT
-تحليل‎رفتاري‎جهانگردي‎وتعامل‎فرهنگي
-گردشگري،نظم وامنيت و توسعه مناطق مرزي ومناطق محروم
-سامانه‎هاي‎اطلاعاتي‎درصنعت‎جهانگردي و روش هاي كمي در جهانگردي
-گردشگري ، فرودگاه ها وحمل ونقل هوايي
-كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت توريسم وگردشگري
-ارزيابي پيامدهاي طرح ها وپروژه هاي گردشگري
-نقش سازمان هاي متولي در توسعه پايدار گردشگري
-گردشگري عصبي
-گردشگري ،كشاورزي ومحيط زيست پايدار
-ساير ايده هاي نوين در زمينه گردشگري،ميراث فرهنگي  و توسعه پايدار

 ويژه جغرافياوتوسعه پايدار
-علوم جغرافيايي وفناوريهاي نوين
-جغرافيا واستراتژي هاي توسعه ملي
-جغرافيا وآمايش سرزمين
-جغرافيا ومديريت جامع شهري
-جغرافيا و راهبردهاي نوين گردشگري وتوسعه پايدار
-جغرافيار ومديريت زيست محيطي
-جغرافيا ومديريت بحران
-كاربري اراضي درشهرها
- حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي
-شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
-الگوهاي معماري وشهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
-مشاركت در امور شهري
- وساير ايده هاي نوين درزمينه علوم جغرافيايي،مديريت شهري وتوسعه پايدار

مديريت وبرنامه ريزي شهري
-فرهنگ شهر نشيني
-شهروند و حقوق شهروندي
-ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري
- تعامل در فضاي شهري
-روانشناسي محيطي
-روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
-شهر و حقوق شهروندي
-طراحي وفضاهاي شهري
-مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
-برنامه ريزي كالبدي شهري
-برنامه ريزي منطقه اي و شهري
-مديريت شهري
-برنامه هاي توسعه شهري
-مديريت پروژه هاي شهري
-مديريت بحران
-برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
-مشاركت در امور شهري
-گردشگري شهري
-ارزيابي تاثير اجراي پروژه هاي شهري
-بهسازي و نوسازي شهري
-نماهاي شهري
-تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري
- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
-مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها

محورهاي محيط زيست شهري
-محيط زيست و انواع آلودگي ها
-مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها و روستاها
-برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
-جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار
- شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
-كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
-شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
-فضاي سبز و محيط زيست شهري
-مسائل محيط زيست كلان شهرها
-اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
-شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
-اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
-اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
-مديريت پسماند در شهرها
- ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري
-نانو ومحيط زيست
-روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
- فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
-حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن
-كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي
- تغيير اقليم ومحيط زيست
-مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
-ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك ومحيط زيست پايدار
-گردشگري ومحيط زيست
-ساير ايده هاي نوين در جهت حفاظت از محيط زيست

create: 31 August 2015 - view 18437

Conference validation

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

Dates

Date of holding:
12 May 2016
Deadline for submitting original articles:
29 April 2016
Conference registration deadline:
4 May 2016

Holders

موسسه بين المللي ايرانيان واداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگري استان تهران
Support