ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
5
اسفند

Fourth International Conference on Agricultural Engineering, Natural Resources and Environment

Calendar

Help

Fourth International Conference on Agricultural Engineering, Natural Resources and Environment روز سه شنبه، 5 اسفند، 1399 توسط دبیرخانه دائمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Tehran برگزار گردید.

CODE: AGRICONF04
Subjects Covered: Agricultural Science، Environmental Sciences (General)
Holders: دبیرخانه دائمی و تحت حمایت سیویلیکا
City: Tehran

محورهای کنفرانس:

۱-کشاورزی و توسعه پایدار

– اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار

– تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی

– فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

– ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک

– علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)

– میوه های مناطق معتدله

– هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

– مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی

– شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بیماری های گیاهی

– اقتصاد، بازاریابی ، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار

– به زراعی و به نژادی در بهبود کمی و کیفی تولیدات گیاهی

– ریزگردها و اثرات آن بر کشاورزی

– ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی

– نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها

– نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی

– نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار

– نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار

۲- تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین

– آسیب شناسی تولید در بخش کشاورزی

– چالش های مالی، اقتصادی، بازرگانی و مدیریتی در بخش کشاورزی

– بیابان زدایی و آینده تولیدی بخش کشاورزی

– چالش های علمی در راه مکانیزه نمودن کشاورزی بومی

– کشاورزی با رویکرد دام و طیور

– بحران آب در بخش کشاورزی

– تولید و مدیریت منابع و آبخیزداری

– آسیب شناسی محصولات کشاورزی مرتبط با دام و طیور

– آمایش سرزمین، شناخت استعدادها

– تولید پایدار، امنیت تولیدکننده

سایر مباحث مرتبط….

۳- منابع طبیعی و توسعه پایدار

– مباحث نوین در منابع طبیعی

– تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی

– استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی

– روشهای پالایش در منابع طبیعی

– ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی

۴- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

– آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری

– مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی

– حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک

– کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب

– مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک

– نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار

– تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه

– روشهای مصرف کود در خاک

– هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی

– اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی

– پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها

۵- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات

– محصولات تراریخته

– بانک ژن و ذخایر ژنتیکی

– زراعت و اصلاح نباتات

– روشهای جدید به نژادی در گیاهان

– بیوتکنولوژی ، کشت بافت

۶- مدیریت، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی

– صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای

– سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال

– بررسی مسایل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن

– بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی

– مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

– الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها

۷- علوم صنایع غذایی

– مباحث نوین در علوم صنایع غذایی

– علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی

– بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی

– بهداشت غذایی و مسمویت غذایی

– فرآوری مواد غذایی گیاهی، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی

– میکروب شناسی مواد غذایی

۸- علوم دامی و دامپزشکی

– کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار

– تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور

– کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور

– مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور

– نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی

– روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی

– فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

– نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی

– دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)

– بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی

– کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام

– جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور

۹- علوم شیلات و آبزیان

– کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان

– نقش آبزی پروری در توسعه پایدار

– تکثیر و پرورش آبزیان

– بهداشت و بیماری های آبزیان

– صید و بهره برداری

۱۰- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی

– کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی

– ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی

– تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی

– بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی

– کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی

– گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی

– روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی

– هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی

– الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت

– مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر

– سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی

– به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی

– مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی

– کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار

۱۱- گیاهان دارویی

– گیاهان دارویی (اکولوژی و اکوفیزیولوژی – فرآوری، بسته بندی و صنعت )

– بهره برداری از منابع طبیعی – فرآوری- زیست شناسی

– بیوتکنولوژی – فارماکولوژی – میکروبیولوژی

– طب سنتی

– اقتصاد و بازرگانی

– مهارت‌ها و اشتغال زایی

– گردشگری

– مبارزه با آفات

– علف های هرز

– نقش گیاهان دارویی در استفاده کمتر از داروهای شیمیایی

– جایگزینی و فرهنگ سازی گیاهان دارویی

– سایر مباحث مرتبط

۱۲- گیاه پزشکی

– مدیریت تلفیقی آفات

– بیماریهای گیاهی

– علف های هرز و توسعه پایدار

– اصول و مبانی دفع آفات و تولیدات سالم

– معرفی و شناخت عوامل بیماریزای گیاهی

– روش های نوین در کنترل و مدیریت علف های هرز در جهت استفاده کمتر از سموم

سایر مباحث مرتبط …

۱۳- علوم زراعت

– تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت

– کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت

– مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی

– تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت

– زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم

– روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی

– فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت

و....

create: 8 December 2020 - view 4234

Conference validation

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

Dates

Date of holding:
23 February 2021
Deadline for submitting original articles:
18 February 2021
Conference registration deadline:
20 February 2021

Holders

دبیرخانه دائمی
Support