Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز پژوهشهای مجلس

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 117
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 13,625
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 645
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین پژوهشگاه دولتی: 51
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 20 نفر

نمودار سالانه طرحها و مستندات مرکز پژوهشهای مجلس

آمار فوق بر اساس سال تحویل نهایی پروژه تهیه شده است.

نمودار تعداد صفحات مستندات

نمودار صفحاتی که مرکز پژوهشهای مجلس به صورت سالانه منتشر نموده است.

نمودار تعداد مشاهده مستندات

نمودار مشاهده مستنداتی که مرکز پژوهشهای مجلس به صورت سالانه منتشر نموده است.

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز پژوهشهای مجلس

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز پژوهشهای مجلس

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1میزان فرسودگی شغلی بین پرستاران بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوماهنامه پایش1396
2مفهوم سازی عوامل برون زا در تحول بخش دولتی (مطالعه موردی: ایران)
فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه1391
3اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر واردات کالاهای واسطه ای- سرمایه ای صنعت ایران
فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی1386
4بررسی عوامل موثر بر مالیات تورمی در اقتصاد ایران (۱۳۸۰ - ۱۳۴۰)
فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی1382
5حمل ونقل پایدار در ایران؛ اندازه گیری و تحلیل شاخص های مرتبط
فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری1400
6بررسی و رتبه بندی مولفه های سیاست های حمایتی قانونی - حقوقی از حقوق مالکیت صنعتی با محوریت توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: کارآفرینان شهر تهران)
فصلنامه مدیریت بهره وری1398
7طراحی و روانسنجی «مقیاس معیار های ارزشیابی بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت»
مجله مدیریت ارتقای سلامت1399
8تاملی بر نقش زنان در تحولات خانواده (مطالعه فراتحلیل)
همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری1400
9امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل
مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی1400
10بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی
فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق)1389
11تاثیر طرح تحول سلامت بر توزیع نیروی انسانی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران
فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان1395
12تبیین رابطه بین ادراک کارکنان از ارگونومی سازمانی و کیفیت ارائه خدمات اداری
فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی1397
13زیرساخت های تقویت حوزه بذر و نهال در ایران، موثر بر تصمیم گیری در خصوص الحاق به کنوانسیون ثبت ارقام جدید گیاهی
فصلنامه مجلس و راهبرد1400
14مطالعه تطبیقی مشارکت الکترونیک مردم در فرایند قانونگذاری در کشورهای منتخب و ایران
فصلنامه مجلس و راهبرد1400
15تاثیر انتظارات تورمی برون یابانه بر تورم در اقتصاد ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل
دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران1399
16ارزیابی عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در مقرراتگذاری و مقررات زدایی
فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه1399
17بررسی تاثیر آموزش اصول توسعه پایدار بر عملکرد طراحی دانشجویان طراحی لباس
فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه1400
18تاثیرات تهدیدات زیستی بر بودجه ریزی دفاعی و امنیتی: مطالعه موردی کووید- ۱۹
فصلنامه راهبرد1399
19مقایسه تطبیقی قوانین حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کشورهای منتخب
فصلنامه مجلس و راهبرد1396
20تحلیل سیستمی وضعیت به کارگیری انرژی بادی در کشور با استفاده از رویکرد سیستم نوآوری فناورانهمحمد حسن معادی رودسری فصلنامه مجلس و راهبرد1396
21بررسی عوامل موثر بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران با استفاده از روش همجمعی یوهانسن
فصلنامه مجلس و راهبرد1396
22تصویری از روابط اقتصاد کلان در ایران (طراحی یک مدل کلان سنجی ساختاری بلندمدت)


فصلنامه مجلس و راهبرد1396
23شورای رقابت؛ از جایگاه حقوقی تا صلاحیت قیمت گذاری خودرو
فصلنامه مجلس و راهبرد1396
24آسیب شناسی قانون هدفمند کردن یارانه ها؛ازمنظر مبانی نظری و اجرای آن
فصلنامه مجلس و راهبرد1397
25عوامل شناختی اثرگذار بر ادراک در فرایند قانونگذاری
فصلنامه مجلس و راهبرد1397
26دیپلماسی تقنینی کنگره آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران (بررسی موردی تحریم ها)
فصلنامه مجلس و راهبرد1397
27تقاضای القایی پزشکی ازسوی ارائه کنندگان خدمات سلامت در ایران (سیاستگذاری و کنترل)
فصلنامه مجلس و راهبرد1397
28آسیب شناسی قانونگذاری در ایران از منظر رویه ابتکار قانونگذاری
فصلنامه مجلس و راهبرد1397
29گفتمان های کلان اثرگذار بر فرایند قانونگذاری کیفری
فصلنامه مجلس و راهبرد1397
30چالشهای پیش روی الگوی تحلیلی «اولریش بک» و «الیزابت بک گرنسهایم» در مسائل خانواده
سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی1399

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز پژوهشهای مجلس

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز پژوهشهای مجلس

ردیفعنوان طرحسال نشر
1توسعه کشاورزی مبتنی بر فناوریهای مطالعات و ارتباطات ؛ نگاهی به تجربه اروپا و آسیای میانه1400
2اظهارنظر کارشناسی درخصوص درس آموخته های قانون کشاورزی جمهوری خلق چین ۲ .حوزه های تخصصی مرتبط با تولید و توزیع محصولات کشاورزی1400
3اثرات متقابل دو حوزه علم و سیاستگذاری در پایداری منابع آبهای زیرزمینی1400
4رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب وکار در بخش کشاورزی ۳(چالشهای مربوط به صدور مجوز پرورش بلدرچین)1400
5بررسی جوانب مختلف واگذاری مدیریت منابع آبی به بخش کشاورزی1400
6نقش بخش هواشناسی در توسعه ملی1400
7اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه»1400
8عبور از بحران، ایجاد پایداری و بهبود شرایط با کاهش مصارف آب و افزایش بهره وری با تاکید بر حوضه آبریز زاینده رود1400
9گزارش کارشناسی درباره: «طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر»1400
10اظهار نظر کارشناسی درباره: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار(اعاده شده از شورای نگهبان )۱1400
11بررسی رویکردهای مختلف به توسعه صنعت پتروپالایشگاهی در کشور (۱)1400
12اظهارنظر کارشناسی درباره :طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان (۲) )1400
13ساختار دولت و نظام اداری انگلستان (رویکرد مستخدمین عمومی)1400
14اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» (اعاده شده از شورای نگهبان)1400
15چابک سازی دولت از منظر اصلاح نظام اداری ایران: تمایز چابک سازی و کوچک سازی1400
16اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح اصلاح ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور1400
17اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح ساماندهی و تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی1400
18اظهارنظر کارشناسی درباره: "طرح ایجاد وزرای منطقه ای "1400
19اظهارنظر کارشناسی درباره: "طرح الحاق یک تبصره به ماده (۴۱ )قانون کار"(حداقل دستمزد)1400
20اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵»1400
21اظهارنظر کارشناسی درباره: "طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار"(عاده شده از شورای نگهبان ( ۱))1400
22واکاوی رویکرد مقاله محوری در تحقیقات دانشگاهی و غفلت از نیازها و مسائل کشور1400
23اظهارنظر کارشناسی درباره:"طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳ )قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" (اعاده شده از شورای نگهبان)1400
24اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح کاهش تعرفه بنگاههای معاملاتی1400
25اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند «و» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور»1400
26اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح جهش تولید دانش بنیان» «مصوبه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری - شور دوم»1400
27اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه»1400
28ترسیم و آسیب شناسی وضع موجود تشکل های مردم نهاد1400
29اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند (ز) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور»1400
30اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار» (شور دوم) (اعاده شده از شورای نگهبان (۱))1400

آخرین گزارشهای ثبت شده از مرکز پژوهشهای مجلس

 • توسعه کشاورزی مبتنی بر فناوریهای مطالعات و ارتباطات ؛ نگاهی به تجربه اروپا و آسیای میانه
 • اظهارنظر کارشناسی درخصوص درس آموخته های قانون کشاورزی جمهوری خلق چین ۲ .حوزه های تخصصی مرتبط با تولید و توزیع محصولات کشاورزی
 • اثرات متقابل دو حوزه علم و سیاستگذاری در پایداری منابع آبهای زیرزمینی
 • رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب وکار در بخش کشاورزی ۳(چالشهای مربوط به صدور مجوز پرورش بلدرچین)
 • بررسی جوانب مختلف واگذاری مدیریت منابع آبی به بخش کشاورزی
 • نقش بخش هواشناسی در توسعه ملی
 • اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه»
 • عبور از بحران، ایجاد پایداری و بهبود شرایط با کاهش مصارف آب و افزایش بهره وری با تاکید بر حوضه آبریز زاینده رود
 • گزارش کارشناسی درباره: «طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر»
 • اظهار نظر کارشناسی درباره: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار(اعاده شده از شورای نگهبان )۱
 • بررسی رویکردهای مختلف به توسعه صنعت پتروپالایشگاهی در کشور (۱)
 • اظهارنظر کارشناسی درباره :طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان (۲) )
 • ساختار دولت و نظام اداری انگلستان (رویکرد مستخدمین عمومی)
 • اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» (اعاده شده از شورای نگهبان)
 • چابک سازی دولت از منظر اصلاح نظام اداری ایران: تمایز چابک سازی و کوچک سازی
 • اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح اصلاح ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور
 • اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح ساماندهی و تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی
 • اظهارنظر کارشناسی درباره: "طرح ایجاد وزرای منطقه ای "
 • اظهارنظر کارشناسی درباره: "طرح الحاق یک تبصره به ماده (۴۱ )قانون کار"(حداقل دستمزد)
 • اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵»
 • اظهارنظر کارشناسی درباره: "طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار"(عاده شده از شورای نگهبان ( ۱))
 • واکاوی رویکرد مقاله محوری در تحقیقات دانشگاهی و غفلت از نیازها و مسائل کشور
 • اظهارنظر کارشناسی درباره:"طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳ )قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" (اعاده شده از شورای نگهبان)
 • اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح کاهش تعرفه بنگاههای معاملاتی
 • اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند «و» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور»
 • اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح جهش تولید دانش بنیان» «مصوبه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری - شور دوم»
 • اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه»
 • ترسیم و آسیب شناسی وضع موجود تشکل های مردم نهاد
 • اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند (ز) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور»
 • اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار» (شور دوم) (اعاده شده از شورای نگهبان (۱))
 • کنفرانسهای برگزار شده مرکز پژوهشهای مجلس

  تاکنون 0 کنفرانس توسط مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز پژوهشهای مجلس به صورت زیر است:

   ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس

   تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مرکز پژوهشهای مجلس

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس تاکنون با 92 پژوهشگر از 37 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 57 مقاله نویسنده اول
   • 34 مقاله نویسنده دوم
   • 32 مقاله نویسنده سوم
   • 6 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز پژوهشهای مجلس در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   آخرین افراد مهم علمی این مرکز

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,349,528 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   Support