سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران روز شنبه، 30 مرداد، 1395 توسط دبيرخانه دائمي همايش در شهر Hamadan برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

محل برگزاری: همدان
سال برگزاری: 1395
شناسه ملی این کنفرانس: MANAGEMENTBONYAD03

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش:

محورهاي كلي بخش مديريت

- مديريت و تكنيك هاي بهينه سازي
- مديريت كيفيت، بهره وري و تعالي سازماني
-رهبري و رفتار سازماني
-مديريت توليد، فرايند و عمليات
-مديريت راهبردي
-مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات
-  مديريت استراتژيك و رقابت
-مديريت منابع انساني
-مديريت مالي
- مديريت نكنولوژي، تحقيق و توسعه
- مديريت بازار
- اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت
- حاكميت سازماني، اخلاق و مسئوليت اجتماعي
- مديريت بهبود كيفيت فرايند ياددهي- يادگيري
- مديريت عمومي
-و تمامي زيرمحورهاي مرتبط با محورهاي مديريت


محورهاي كلي بخش حسابداري
- سيستم هاي اطلاعات حسابداري
-نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه
-اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها
-كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
-توليد و حسابداري مديريت
-يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري
-استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
-روش هاي تأمين مالي در سازمانها
-لزوم استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي
- نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري
- كاربرد اينترنت در حسابداري
- مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها
- تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل 44
- تاثير حسابداري در توسعه بازار سرمايه
- نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي
- ارزش افزوده و گزارشگري مالي
- اخلاق در حسابداري و حسابرسي
-مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران
و تمامي زيرمحورهاي مرتبط با محورهاي حسابداري

درج در تقویم: 18 فروردین 1395 - تعداد مشاهده 12278 بار