خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,136
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 163
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 65
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 52 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه

خوانش تطبیقی قلمرو جامعیت علمی قرآن کریم از منظر آیت الله جوادی آملی و آیت الله معرفت نوشته سید حسین شفیعی دارابینقش بروکراسی در بروز فساد اداری در کشورهای افغانستان و ایران نوشته محمدعلی فکوریاحکام آبادانی زمین با رویکرد ساخت وساز مسکن نوشته مریم وفادار نصرالله زادهمنع تعقیب و مجازات مجدد در اسناد کیفری بین المللی و مقایسه آن با حقوق ایران و افغانستان نوشته محمد مهدی یوسفی و محمد باقر گرایلیعلل و ریشه های دین گریزی نوشته ناصررفیعی محمدی علیرضا انصارینقش بروکراسی در بروز فساد اداری در کشورهای افغانستان و ایران نوشته محمدعلی فکوریاحکام آبادانی زمین با رویکرد ساخت وساز مسکن نوشته مریم وفادار نصرالله زادهمنع تعقیب و مجازات مجدد در اسناد کیفری بین المللی و مقایسه آن با حقوق ایران و افغانستان نوشته محمد مهدی یوسفی و محمد باقر گرایلیمسئولیت مدنی حفاظت از حیوانات در فقه امامیه و حقوق نوشته حسن عظیمیاستصحاب کلی قسم اول ودوم نوشته سید امیر محمد حیدریرابطه‎ای دین و سیاست نوشته سید ذکی موسویتوثیق خاندانی در علم رجال نوشته سید ذبیح الله علوینگاهی تطبیقی به احترام مال مسلمان در فقه نوشته سید محمد تقی موسویحکم محرمیت وحرمت نکاح ام الزوجه که دخترش از طریق لقاح مصنوعی تولد یافته نوشته کاظم صالحیحکم ربا از منظر فقه امامیه نوشته محمد یونسنقد اثبات قیاس از آیات قرآن کریم توسط فخر رازی نوشته محمد جاوید نظریاصل قانونی بودن جرم و مجازات در نظام حقوقی و قضایی اسلام نوشته جواد زاهدیبررسی سب ولعن از منظر منابع فقهی نوشته سید اسدالله حسینیحضانت و احکام آن از دیدگاه فقه اهل بیت علیهم السلام نوشته غلام حسین گنایی و سید ذکی موسویبررسی تطبیقی نماز مسافر از دیدگاه فقه شیعه و فقه عامه نوشته سید امیر محمد حیدری

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه

تاکنون 2 کنفرانس توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه

تاکنون 62 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:
دوفصلنامه فقه و فضادوفصلنامه در مسیر استنباطدوفصلنامه خانواده در آیینه فقهدوفصلنامه حکمت وحیانیدوفصلنامه علمی حقوق پویادوفصلنامه جستارهایی در فقه پزشکیدوفصلنامه تخصصی پژوهش های زبان عربیپژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینیمجله بین المللی المصطفیدوفصلنامه مصباح - مطالعات دینی معاصردوفصلنامه معارف اسلامی و مطالعات اجتماعیدوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیهپژوهش نامه علوم انسانی اسلامیمجله الاجتهاد المعاصرمجله الحیاه الطیبهدوفصلنامه گفتمان حقوقیدوفصلنامه نورالمصطفی (ص)مجله اندیشه مذاهب اسلامیمجله گفتمان اندیشهنشریه قرآن پژوهی خاورشناساندوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتیدوفصلنامه اندیشه های قرآنیدوفصلنامه پرتو خردنشریه پژوهش در علوم رفتاری و تربیتی با رویکرد اسلامیدوفصلنامه افق های نو در فقه اساسیدوفصلنامه علمی آرایه های ادبی قرآندوفصلنامه المصطفی (فرانسه)دوفصلنامه تخصصی معارف اسلامی و مدیریتدوفصلنامه مطالعات تطبیقی در حوزه مذاهب اسلامیدوفصلنامه تاملدوفصلنامه تاریخ اهل بیتدوفصلنامه جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین المللدوفصلنامه مطالعات آموزش زبان فارسیدوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمینفصلنامه مطالعات پژوهشی زنان با رویکرد اسلامیدوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن و متون مقدسدوفصلنامه رویکرد مطالعات تطبیقی قرآن و حدیثدوفصلنامه مطالعات روان شناسی با رویکرد اسلامیدوفصلنامه مطالعات زبان و ادبیات عربیدوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوقدوفصلنامه مطالعات فقه امامیهمطالعات قرآن پژوهی نور وحیدوفصلنامه مطالعات قرآن و علومپژوهش نامه علوم حدیث تطبیقیدوفصلنامه مطالعات حدیث پژوهیدوفصلنامه المصطفیدوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانوادهدوفصلنامه تاریخنامه اسلامدوفصلنامه تحقیقات قرآنی و حدیثیدوفصلنامه پژوهش های فقهی زنان و خانوادهدوفصلنامه پژوهش های اسلامی جنسیت و خانوادهدو فصلنامه موعود پژوهیدوفصلنامه مطالعات دین پژوهیدوفصلنامه کلام حکمتدوفصلنامه پژوهش های روان شناسی اسلامیدوفصلنامه زبان و فرهنگ مللدوفصلنامه مطالعات قرائت قرآنمطالعات تاریخی جهان اسلامدوفصلنامه قرآن و علمفصلنامه سخن تاریخپژوهشنامه کلامفصلنامه بین المللی میان رشته ای Pure Life