خلاصه فعالیتهای علمی جامعه المصطفی العالمیه

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 3,509
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 134
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 2
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 58 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 18 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از جامعه المصطفی العالمیه

جایگاه «خاندان اجتهاد» در مکتب کلامی «لکهنو» نوشته محمد غفوری نژادتبیین و تحلیل حقیقت اعجاز و گونه های آن در اندیشه فلسفی ملاصدرا نوشته محمدرسول احمدی و محمد رضاپوربررسی سنخیت انسان کامل با حق تعالی و استخلاف از او در نگاه صدرالمتالهین نوشته سید مجید میردامادیتحلیل رویکرد ابن عربی درباره جایگاه حقیقی و حقوقی امام علی(ع) نوشته سید محمد مظفریتحلیل و بررسی دیدگاه فاضل قوشجی پیرامون «حدیث التهنئه» نوشته عبدالمجید زهادتگونه شناسی عوامل تکفیر در آثار عالمان اهل سنت و وهابیت بر اساس خاستگاه کلامی و فقهی نوشته محمد مهدی چگینیشیوه های جدید ترویج قرآن در میان نوجوانان و جوانان با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری نوشته عبدالله جبرئیلی جلودار و احمد حسینتحلیل آثار فردی و اجتماعی کتاب مقدس با تاکید برآثار انس با قرآن در اندیشه امام خامنه ای نوشته عباس کریمیراهکارهای انس جوانان با قرآن کریم از دیدگاه امام خامنه ای (حفظه الله) نوشته محمد امینی تهرانینقش ترجمه در فهم قرآن از منظر اندیشمندان با تاکید بر دیدگاه امام خامنه ای نوشته حمید رضا طوسیتحلیل ابعاد فردی و اجتماعی اثرگذاری قرائت قرآن از دیدگاه مقام معظم رهبری نوشته محمدحسین رفیعیاعتقاد به عاملیت الهی و عدم تنافی آن با قوانین حاکم بر طبیعت با رویکردی تطبیقی بر دعا از منظر قرآن کریم نوشته مهدی همتیاننقش کودکان طلاق در تولید جرم نوشته محمد آصف افتخاریتربیت زنان و دختران در سیره معصومین نوشته محمد احسانیجامعه خانواده محور نوشته ذبیح الله نوری فاضلواکاوی عوامل موثر بر ضعف مهارت های اجتماعی در دانش آموزان نوجوان نوشته سیدسجاد حسینیارزیابی دیدگاه مفسران در مصداق «اصحاب اعراف» براساس ادله ی درون متنی و برون متنی نوشته محسن احمد آخوندیتفاوت یا همسانی وحی نبوی با تجربه دینی نوشته سید حسین شفیعی دارابیتبیین ربوبیت عامه الاهی در سوره ملک بر پایه تفسیر ساختاری با تاکید بر تفسیر المیزان نوشته حسین علوی مهرتحلیل قاعده امامت از منظر امام خامنه ای با تطبیق بر کتاب الحجه الکافی نوشته امیر بنی عصار و فرهاد عباسی و رحیم سالمی

کنفرانسهای برگزار شده جامعه المصطفی العالمیه

تاکنون 2 کنفرانس توسط جامعه المصطفی العالمیه برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای جامعه المصطفی العالمیه به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه

تاکنون 89 ژورنال منتشر شده توسط جامعه المصطفی العالمیه در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:
دوفصلنامه فقه پویادوفصلنامه معارف اسلامی و اقتصاددوفصنامه گفتمان فقه تربیتیمجله مطالعات اسلامی شیعهدوفصلنامه مطالعات تاریخی امت اسلامیدوفصلنامه تاریخ اسلام در آیینه اندیشهپژوهش نامه اسلامی حقوقپژوهشنامه معارف دینیدوفصلنامه یافته های علوم قرآنیدوفصلنامه مطالعات حقوق اسلامیدوفصلنامه یافته های فقهی معارفیدوفصلنامه یافته های مدیریت آموزشیدوفصلنامه یافته های مدیریت دولتیدوفصلنامه یافته های علوم تربیتیدوفصلنامه یافته های حقوقیدوفصلنامه یافته های تفسیریدوفصلنامه یافته های جزا و جرم شناسیدوفصلنامه یافته های اقتصادیفصلنامه مطالعات روانشناسی با رویکرد اسلامیمسار القانوندوفصلنامه مطالعات اسلامی در علوم تربیتیدوفصلنامه مطالعات تفسیر موضوعی قرآن کریمدوفصلنامه مطالعات تطبیقی کلامدوفصلنامه مطالعات فقهیدوفصلنامه یافته های فقهی اصولیدوفصلنامه یافته های فقه قضاییدوفصلنامه فقه و فضادوفصلنامه در مسیر استنباطدوفصلنامه خانواده در آیینه فقهدوفصلنامه حکمت وحیانیدوفصلنامه علمی حقوق پویادوفصلنامه جستارهایی در فقه پزشکیدوفصلنامه تخصصی پژوهش های زبان عربیپژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینیمجله بین المللی المصطفیدوفصلنامه مصباح - مطالعات دینی معاصردوفصلنامه معارف اسلامی و مطالعات اجتماعیدوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیهپژوهش نامه علوم انسانی اسلامیمجله الاجتهاد المعاصرمجله الحیاه الطیبهدوفصلنامه گفتمان حقوقیدوفصلنامه نورالمصطفی (ص)مجله اندیشه مذاهب اسلامیمجله گفتمان اندیشهنشریه قرآن پژوهی خاورشناساندوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتیدوفصلنامه اندیشه های قرآنیدوفصلنامه پرتو خردنشریه پژوهش در علوم رفتاری و تربیتی با رویکرد اسلامیدوفصلنامه افق های نو در فقه سیاسیدوفصلنامه علمی آرایه های ادبی قرآندوفصلنامه المصطفی (فرانسه)دوفصلنامه تخصصی معارف اسلامی و مدیریتدوفصلنامه مطالعات تطبیقی در حوزه مذاهب اسلامیدوفصلنامه تاملدوفصلنامه تاریخ اهل بیتدوفصلنامه جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین المللدوفصلنامه مطالعات آموزش زبان فارسیدوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمینفصلنامه مطالعات پژوهشی زنان با رویکرد اسلامیدوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن و متون مقدسدوفصلنامه رویکرد مطالعات تطبیقی قرآن و حدیثدوفصلنامه مطالعات روان شناسی با رویکرد اسلامیدوفصلنامه مطالعات زبان و ادبیات عربیدوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوقدوفصلنامه مطالعات فقه امامیهمطالعات قرآن پژوهی نور وحیدوفصلنامه مطالعات قرآن و علومپژوهش نامه علوم حدیث تطبیقیدوفصلنامه مطالعات حدیث پژوهیدوفصلنامه المصطفیدوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانوادهدوفصلنامه تاریخنامه اسلامدوفصلنامه تحقیقات قرآنی و حدیثیدوفصلنامه پژوهش های فقهی زنان و خانوادهدوفصلنامه پژوهش های اسلامی جنسیت و خانوادهدو فصلنامه موعود پژوهیدوفصلنامه مطالعات دین پژوهیدوفصلنامه کلام حکمتدوفصلنامه پژوهش های روان شناسی اسلامیدوفصلنامه زبان و فرهنگ مللدوفصلنامه مطالعات قرائت قرآنمطالعات تاریخی جهان اسلامدوفصلنامه نگاهی نو به فقه عبادیدوفصلنامه قرآن و علمفصلنامه سخن تاریخپژوهشنامه کلامفصلنامه بین المللی میان رشته ای Pure Life