ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
9
آذر

The first national conference on water quality management and the third national conference on water consumption management

Calendar

Help

The first national conference on water quality management and the third national conference on water consumption management روز سه شنبه، 9 آذر، 1400 لغایت پنجشنبه، 11 آذر، 1400 توسط انجمن آب و فاضلاب ایران, دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Tehran برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

CODE: IWWA03
Subjects Covered: Water Resources Engineering
Holders: انجمن آب و فاضلاب ایران, دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا
City: Tehran

محورهای کنفرانس:

الف) مدیریت مصرف آب

۱- روشهای مهندسی (کاهنده های مصرف، بازچرخانی آب، آب خاکستری، جداسازی آب شرب از آب بهداشتی و ...)

۲- دیدگاههای فرهنگی (آموزش، آگاهی رسانی، مشارکت بخش خصوصی، نقش زنان و ...)

۳- دیدگاههای اقتصادی (اقتصاد آب، قیمت گذاری، مدیریت تعرفه و... )

۴- الزامات قانونی و مدیریتی (مباحث نظام مهندسی، جریمه و تشویق، قراردادها و برون سپاری، حاشیه نشینی، مدیریت مصرف در شرایط بحرانی، آسیب شناسی و ...)

ب) هدررفت

۱- هدررفت واقعی در شبکه های توزیع آب

۱-۱- مدیریت نشت (روشهای جدید نشت یابی، اقتصاد نشت، مدیریت فشار، استقرار DMA، قراردادهای نشت یابی، تامین مالی، برون سپاری و ...)

۱-۲- مدیریت حوادث و اتفاقات (رفع حوادث، قراردادها و ...)

۱-۳- بازسازی، تعویض و تعمیر شبکه ها

۱-۴- سرریز مخازن

۱-۵- تجهیزات و شیرآلات جدید

۲- هدررفت ظاهری در شبکه های توزیع آب

۲-۱- کنتور و دبی سنج‎‎ها، قرائت کنتورها، خطاهای اندازه گیری، مدیریتی و بهره برداری

۲-۲- اتصالات غیرمجاز (روشهای شناسایی، راه‎کارهای فرهنگی، راه‎کارهای قانونی، قراردادها و برون سپاری ...)

۳- مصارف مجاز بدون درآمد

۳-۱- مصارف آب در تاسیسات و تصفیه خانه ها

۳-۲- شستشوی شبکه و مخازن

۴- مدیریت هوشمند شبکه‎های توزیع آب

۴-۱- تله متری و اسکادا

۴-۲- مدلسازی و نرم افزارها

۴-۳- کاربرد GIS

۴-۴- مدیریت انرژی

۴-۵- مدیریت کیفیت

۵- کاهش مصرف و ارتقای بهره وری آب در بخش صنعت

۵-۱- بکارگیری فناوری پینچ آبی به منظور کاهش مصرف آب در صنایع

۵-۲- بهینه سازی شبکه آب و فاضلاب در صنایع

۵-۳- سنتز شبکه آب و فاضلاب صنایع (Water Network Synthesis)

۵-۴- نقش سیستم های کنترلی و ابزار دقیق در کاهش مصرف آب و پیشگیری از هدر رفت در صنایع

ج) بازیافت

۱- پیوند آب-انرژی در بازیافت پساب

۱-۱- تحلیل چرخه عمر سیستمهای بازیافت پساب

۱-۲- راهکارهای تولید انرژی در فرآیند بازیافت پساب

۱-۳- توسعه روشهای با حداقل مصرف انرژی به منظور بازیافت پساب

۱-۴-  الزامات پیاده سازی رویکرد  کاهش، بازاستفاده و بازیافت (۳R: Reduce, Reuse, Recovery) در صنایع

۲– فناوریهای ساده و ارزان قیمت بازیافت پساب

۲-۱- توسعه فناوریهای ساده بازیافت پساب در مناطق روستایی و جوامع کوچک

۲-۲- بومی سازی فرآیندهای ساده و ارزان قیمت بازیافت پساب

۳- پایش کمی و کیفی پساب بازیافتی

۳-۱- ابزارهای اندازه‌گیری جریان پساب

۳-۲- شاخصهای کیفی در ارزیابی  بازیافت پساب

۳-۳- دستورالعمل پایش کیفیت در بازیافت پساب

۳-۴- آیین نامه های پایش کمی و کیفی بازیافت پساب

۴- استفاده ایمن از پساب و کاهش ریسک آن

۴-۱- مخاطرات ناشی از استفاده از پساب

۴-۲- نقش آموزش و فرهنگسازی در استفاده ایمن از پساب

۴-۳- تحلیل ریسک استفاده از پساب در مصارف مختلف و اولویت بندی گزینه های مصرف

۴-۴- روشهای مدیریت ریسک استفاده از پساب

۵- مدیریت فاضلاب و پسماند حاصل از فرایندهای بازیافت

۵-۱- بازیافت پسماندهای جامد با ارزش

۵-۲- مصرف پسماند بازیافت به عنوان سوخت و ماده پرکننده

۵-۳- روشهای تولید انرژی از فرآیند بازیافت پساب

۵-۴- روشهای مدیریت فاضلاب تولیدی در فرآیند بازیافت پساب

۵-۵- راهکارهای دستیابی به حداقل پساب در فرایندهای تصفیه (Zero Liquid Discharge)

۶- مدیریت و بازیافت زهابهای کشاورزی

۶-۱- مصارف ممکن برای زهابهای کشاورزی

۶-۲-روشهای مدیریت و بازیافت زهاب کشاورزی

۶-۳- تحلیل اقتصادی و فنی گزینه های مصرف دوباره زهاب کشاورزی

۶-۴- اثرات بازیافت زهاب کشاورزی بر کیفیت منابع آب، خاک و محصولات تولیدی

۶-۵- بررسی روش طبیعی تصفیه  پساب و شیرین سازی  منابع آب لب شور جهت مصرف کشاورزی

۷- رویکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در مدیریت مصرف و استفاده از پساب

۷-۱- تحلیل اقتصادی گزینه های مختلف بازیافت پساب

۷-۲- چالش های اجتماعی در پذیرش استفاده دوباره از آب

۷-۳- الزامات آموزش و فرهنگسازی به منظور مصرف ایمن پساب

۷-۴- الزامات قانونی در فرآیند بازیافت پساب و خلاهای موجود

۱۳-۵- نقش تعرفه در کاهش مصرف آب

۷-۶ خلا های قانونی برای کاهش هدررفت ظاهری و واقعی

۷-۷- نقش آموزش، فرهنگ و تبلیغات در کاهش مصرف آب

۷-۸- چالش های اجتماعی در کاهش هدررفت آب

۸- فناوریهای نو در حوزه بازیافت

۹- استانداردها و ضوابط کمی و کیفی آب و فاضلاب

۹-۱- نقاط ضعف و قوت استانداردهای موجود

۹-۲- بازنگری و بومی سازی استانداردها

۹-۳- تدوین استانداردهای جدید

د) مدیریت کیفیت آب

۱- برنامه ایمنی آب

۲- ارزیابی و آسیب شناسی روشهای جایگزین در مدیریت کیفیت آب (دستگاه تصفیه خانگی، آب بسته بندی، سیستم دوگانه و...)

۳- مدیریت و راهبری تصفیه خانه های آب

۳-۱- چالشهای تصفیه آب

۳-۲- چالشهای تصفیه خانه های آب ایران و روشهای ارتقای عملکرد تصفیه خانه ها

۳-۳- روشها و فناوریهای نوین در تصفیه آب

۳-۴- روش های نیترات زدایی، حذف فلزات سنگین و  کاهش شوری، کدورت آب­ و حذف بو

۴- تاثیرات زیست محیطی  پساب دستگاهای آب شیرین بر کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی منطقه محل تخلیه آنها

۵- تاثیر تغییرات اقلیم بر کمیت و کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی

۶- مدیریت هوشمند کیفیت آب

۶-۱- استفاده از سنسورها و سیستمهای GIS و اسکادا

۶-۲-- استفاده از فن آوری های نوین در تصفیه و کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

۶-۳- چالشهای رویکردهای نوین استفاده از آب‎های نامتعارف، آب انبارها و آب‌های لب‌شور از نظر کیفیت آب

۶-۴- مدلسازی کیفی شبکه های توزیع آب و منابع آب سطحی و زیرزمینی

۷- اثر ویروس کرونا بر آب و پساب

۷-۱- بررسی حضور کرونا ویروس در پساب با توجه به فرایند های تصفیه فاضلاب

۸- پایش کیفی اکوسیستمها

۸-۱- راههای جلوگیری از زوال کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی

۸-۲- استفاده از بیو سنسورها (موجودات زنده مانند قورباغه، جلبک و ماهی) در ورودی آب خام تصفیه خانه ها برای شناسایی سموم و مواد آلی آلاینده

۹- آلاینده های ویژه و نوظهور در آب آشامیدنی و پساب

۱۰- اقتصاد و کیفیت آب

create: 15 April 2021 - view 3543

Conference validation

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

Status

اطلاع رسانی

Dates

Date of holding:
30 November 2021 - 2 December 2021
Deadline for submitting original articles:
7 October 2021

Contact Informations

phone: 02161113179
phone: 989918971475+
fax: 02166407719
email: info@iwwa-conf.ir
zip code: 1417853111
phone: 02188391390
mobile: 09106808909
fax: 09106808909
email: info@irwwa.ir
telegram: telegram.me/irwwa94
zip code: 1417713765
Website: Official conference site

History

Other conferences of The first national conference on water quality management and the third national conference on water consumption management:

Related conferences

Notify friends

Share

Support