ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
21
آبان

First National Conference on Emerging Trends in Accounting and Management

Calendar

Help

First National Conference on Emerging Trends in Accounting and Management روز جمعه، 21 آبان، 1395 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه, دانشكده دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Meyaneh برگزار گردید.

CODE: CONFAM01
Subjects Covered: Accounting ، Management Information Systems ، Management
Holders: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه, دانشكده دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه و تحت حمایت سیویلیکا
City: Meyaneh

محورهاي همايش:

محورهاي حوزه مديريت

-مديريت دولتي
مديريت دولتي: نظريه ها، كاركردها و چالش ها، مديريت دولتي، نظريه ها و رويكردها، مديريت دولتي و بوروكراسي بايسته ها و بنيادهاي اسلامي در مديريت دولتي ايران، چالش هاي ساختاري اداره دولت در ايران، مديريت دولتي و چالش بهره وري، حكومت الكترونيك وچالش هاي پيشرو، مديريت دولتي و نقش مردم، مديريت دولتي و الگوي پيشرفت اسلامي ايراني آينده‌پژوهي و خط‌مشي گذاري عمومي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و خط‌مشي‌گذاري عمومي، خط‌مشي‌گذاري عمومي و عدالت اجتماعي، حكومت ديني و خط‌مشي‌گذاري عمومي، دلالت هاي ديني-اسلامي براي خط مشي گذاري عمومي، شفافيت و پاسخگويي در عرصه خط‌مشي‌گذاري عمومي، بودجه و خط مشي‌گذاري مالي دولت، خط مشي‌گذاري شبكه‌اي و حكمراني مشاركتي،

خصوصي‌سازي و خط مشي‌گذاري عمومي، خط‌مشي‌گذاري عمومي و تأثيرآن بر اقتصاد بازار، مشاركت بخش عمومي و خصوصي در خط‌مشي‌گذاري، ساختاردهي و دستوركارگذاري مسائل عمومي در ايران، تدوين خطمشي گذاري عمومي در ايران، اجراي خطمشي هاي عمومي در ايران، ارزيابي خطمشي هاي عمومي در ايران ارزشيابي عملكرد نهادهاي خط‌مشي‌گذار عمومي، خاتمه خطمشي هاي عمومي در ايران، خط‌ مشي‌پژوهي تحليل خط مشي هاي عمومي در ايران، كاربرد فناوري اطلاعات (IT) در خط مشي گذاري عمومي

-رهبري و رفتار سازماني
رهبري، رهبري تغيير و تحول، رهبري اخلاقي، ابعاد رفتاري رهبري شركت‌هاي بزرگ و هولدينگ‌ها، رهبري سازماني در شرايط بحراني، توانمندي‌هاي هيجاني رهبران، اثربخشي كار تيمي، فرهنگ سازماني اثربخش، عوامل سازماني موثر بر نوآوري، موانع سازماني موثر بر عدم رشد سازمان‌ها، فرهنگ سازماني، ارتباطات سازماني، مديريت تعارض، مديريت استرس، كار تيمي، مذاكره

- توليد، فرآيند و عمليات
مديريت توليد و عمليات، مديريت زنجيره تأمين، پژوهش عملياتي، مديريت پروژه، مديريت فرآيندها و معماري سازماني، مديريت لجستيك، چابكي در سازمان

-مديريت راهبردي
برنامه ريزي راهبردي، مديريت راهبردي، تحليل رقابتي ادغام وخريدهاي راهبردي، شيوه مديريت شركت هاي هولدينگ، استراتژي در سطح شركت ها، پياده سازي استراتژي و موانع موفقيت آن

- كيفيت، بهره‌وري و تعالي سازماني
مديريت كيفيت فراگير (مفاهيم و ابزارها)، تعالي سازماني، سيستم هاي كيفيت، بهره‌وري، مديريت عملكرد، روش‌هاي حل مساله، شش سيگما

- مديريت سيستم‌ها و فناوري اطلاعات
مديريت دانش و اطلاعات، روش‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعاتي و معماري فناوري اطلاعات، تجارت الكترونيكي و اقتصاد ديجيتالي، دولت و خدمات الكترونيكي، استراتژي الكترونيكي، مدل‌هاي كسب و كار الكترونيكي، ارزيابي آمادگي الكترونيكي و شكاف ديجيتالي، تجارت از طريق تلفن همراه، سلامت و بهداشت الكترونيك، مديريت تغيير و مهندسي فرآيندها، هوشمندي كسب و كار، بانكداري الكترونيك، راه حل‌هاي الكترونيكي سازماني (سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع، مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك، مديريت زنجيره تأمين الكترونيك، تداركات الكترونيك، و ...)، نوآوري و انتشار فناوري اطلاعات، همكاري و اتحادهاي الكترونيك

- مديريت استراتژيك و رقابت
برنامه‌ريزي استراتژيك، مديريت استراتژيك، تحليل رقابتي ادغام و خريد، پيمان‌هاي استراتژيك، شيوه مديريت شركت‌هاي هولدينگ، استراتژي در سطح corporation، پياده‌سازي استراتژي و موانع موفقيت آن، سازگاري مولفه هاي مختلف استراتژي با ساختار، طراحي ساختار سازماني، پياده‌سازي ساختار سازماني

- مديريت منابع انساني
توسعه منابع انساني، آموزش، جانشين پروري، سيستم‌هاي جبران خدمات، سيستم ارزشيابي مشاغل، سيستم‌هاي مديريت عملكرد كاركنان، ايمني و بهداشت، روابط كار، انتخاب و جامعه‌پذيري، مديريت استراتژيك منابع انساني، منابع انساني الكترونيك، مديريت منابع انساني در شركت‌هاي هولدينگ، مديريت كاركنان دانشور، برنامه‌هاي نگهداشت دانشوران، نقش استراتژيك مديران منابع انساني، طراحي سيستم‌هاي حقوق و دستمزد در شرايط سخت اقتصادي، حسابرسي و مميزي HRM، مربي گري

- مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه
استراتژي تكنولوژي، مديريت نوآوري، مديريت تحقيق و توسعه، سياست‌گذاري تكنولوژي، انتقال تكنولوژي

- مديريت بازار
استراتژي بازار، تحقيقات بازار، بازاريابي بين‌المللي، بازاريابي خدمات، مديريت ارتباط با مشتريان، تبليغات، قيمت‌گذاري، كانال هاي بازاريابي، مديريت برند

- اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت
شناسايي مسايل اخلاقي در سازمان‌ها، ريشه‌هاي بروز مسايل اخلاقي، پيامدهاي مشكلات اخلاقي در سازمان‌ها، روش‌هاي غني‌سازي فرهنگ سازماني از منظر اخلاق سازماني، اخلاق حرفه‌اي، مديريت پيش‌گيرانه مسايل اخلاقي، تدوين و ترويج كدهاي اخلاقي، مهارت‌هاي حل مسايل اخلاقي، مباني فلسفي سازمان و نظريه هاي سازماني، مباني فلسفي نظريه هاي مديريت، نقد و مقايسه مكاتب فلسفي سازمان و مديريت و مطالعات تطبيقي

- حاكميت سازماني و مسووليت اجتماعي
نقش‌هاي هيئت مديره، نظام پاسخگويي، نظام حاكميت در سازمان ها و شركت‌هاي هولدينگ، فرآيندهاي هيئت مديره، روابط بين شركت مادر و شركت‌هاي اقماري، اثربخشي هيئت مديره، تأثير عملكرد سازمان‌ها بر مسايل اجتماعي و زيست‌محيطي، نقش‌هاي اجتماعي سازمان‌ها، استمرار و رشد پايدار نظام هاي مديريتي

- كارآفريني
كارآفريني فردي، كارآفريني سازماني، كارآفريني اجتماعي، كسب و كار جديد، كارآفريني فناورانه، و كارآفريني، هدايت و رهبري در كارآفريني، راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان ها، موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني، چالش هاي موجود در توسعه سازمان هاي نوآور و كارآفرين

محورهاي حسابداري
تئوري هاي حسابداري و چارچوب نظري، اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت، ارزيابي استاندارد هاي بين المللي، حسابداري مديريت و سيستم هاي كنترلي، حسابداري مديريت و چالش هاي اجراي آن، نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه، كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت، توليد و حسابداري مديريت، يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، روش هاي تأمين مالي در سازمانها، لزوم استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي، نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري، مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها، تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل 44، نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي، ارزش افزوده و گزارشگري مالي، اخلاق در حسابداري و حسابرسي، مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران، كاربرد اينترنت در حسابداري، سيستم هاي اطلاعات حسابداري، حسابداري مديريت و مديريت قيمت تمام شده، مديريت استراتژيك هزينه و عملكرد در فضاي كسب و كار، حسابداري مديريت و نقش آن در بحرانهاي مالي و اقتصادي، حسابداري مديريت و اصلاح الگوي مصرف منابع مالي، ضرورت حسابداري مديريت براي مديران مالي و بودجه، حسابداري مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان، حسابداري مديريت و بودجه ريزي عملياتي، حسابداري مديريت و حسابرسي عملكرد، ابزار و تكنيك هاي حسابداري مديريت، هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت، برنامه ريزي و بودجه ريزي شناور، محاسبه قيمت تمام شده كالا و خدمات، آموزش حسابداري، تحقيقات بازار سرمايه، حسابداري و نظام راهبري شركتها، حسابداري و ارزيابي عملكرد شركتها، نقش حسابداري در تحول اقتصادي، چالشهاي توسعه حسابداري و حسابرسي در ايران، نقش حسابداري و حسابرسي در بهبود نظام مالياتي كشور، تحقيقات بين رشته اي در حسابداري و ساير موضوعات مرتبط با حسابداري

مديريت­ مالي
 اصول و مفاهيم مديريت مالي، نقش حسابداران و مديران مالي در ارتقا عملكرد سازمان، نقش حسابداري و مديريت مالي در توسعه اقتصادي، نقش مديران مالي در توسعه و پيشرفت بنگاه هاي كشور، مديريت سود از طريق تجديد ارائه صورت هاي مالي، رابطه صورت هاي مالي با اهداف گزارشگري مالي، محتواي اطلاعاتي صورتهاي مالي، نقش صورت هاي مالي در تصميم سازي سرمايه گذاران، مكانيزم هاي تامين مالي، نقش مديران مالي در مديريت بازار، مديران مالي و شناخت ريسك، اصول مالي رفتاري، ابزار هاي مديريت سود در شركت هاي ايراني، نقش حاكميت شركتي در ارتقا عملكرد واحد هاي تجاري، نقش استاندارد هاي ايران در اعتبار دهي به صورت هاي مالي، ضرورت حسابرسي تقلب، لزوم به كارگيري حسابداري تعهدي در دستگاه هاي اجرايي، لزوم عملياتي كردن بودجه هاي برنامه اي دستگاههاي اجرايي، ضرورت حسابرسي عملياتي در دستگاه هاي دولتي، فاصله گزارشگري مالي از اهداف مورد نظر استانداردهاي حسابداري در ايران، الزامات گزارشگري بورس اوراق بهادار تهران، آسيب شناسي مالي در ايران برنامه ريزي استراتژيك مالي، مديريت سرمايه گذاري ، ارزيابي مديريت ريسك، مهندسي مالي، مديريت دارايي ها و ساير موضوعات مرتبط با مديريت مالي

create: 26 July 2016 - view 9082

Conference validation

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

Dates

Date of holding:
11 November 2016
Deadline for submitting original articles:
31 October 2016
Conference registration deadline:
5 November 2016

Holders

دانشكده دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه

Organizational Structure

Conference Chairman
Ali Salimishamloo
Scientific Secretary
Karamolah Daneshfard
executive Secretary
Rostam Gharedaghi
مدیر کمیته اجرایی
Ali Faramarzi
Support