مقالات Geography and Environmental Planning، دوره 29، شماره 2