اطلاعات کنفرانس

Twelfth National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences

محل برگزاری: بابل
تاریخ برگزاری: 31 تیر 1400
تاریخ نمایه سازی: 19 مرداد 1400
تعداد صفحات: 611
تعداد مقالات :59
نمایش مقالات: 34854
شناسه ملی این کنفرانس: SEPP12
نویسندگان مشارکت کننده: 146 پژوهشگر

مجموعه مقالات Twelfth National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences

نتایج 1 تا 50 از مجموع 59