کنفرانسهای برگزار شده انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران

تاکنون 1 کنفرانس توسط انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران

تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: