فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس

نشریه مطالعات فرهنگی پلیس با هم‎کاری اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و با هم‎راهی و هم‎فکری خبرگان و اندیشمندان حوزه فرهنگ نظم و امنیت، از تابستان ۱۳۹۳ به‌‎صورت فصلنامه آغاز به کار نموده است. برابر تصمیم چهاردهمین کمیسیون عالی نشریات ناجا، به شماره ۳۲-۲۶۵-۰۰۰۶۰۰۰۶۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱، از دانش انتظامی همدان به فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس تغییر داده شد.

فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس مقالات خود را در گستره فرهنگ، نظم و امنیت با موضوعاتی مانند آسیب‌های فرهنگی-اجتماعی، فرهنگ ترافیک، علوم و فرهنگ انتظامی، امنیت فرهنگی شبکه‌های اجتماعی، مبارزه با مواد مخدر و نظم و امنیت عمومی و سایر موارد فرهنگی که با نظم و امنیت اجتماع ارتباط دارند، منتشر می‌نماید.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات