مقالات Financial engineering and portfolio management، دوره 2، شماره 9