خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 65
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 759
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 173
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان

اثربخشی آموزش تاب آوری مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب کرونا دانشجویان دانشگاه اصفهان نوشته نجمه معتمدیبررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی روانشناختی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در شعب بانک سپه شهر اصفهان نوشته شهرزاد بختیاریمطالعه کیفی مثلث سازی عاطفی در روابط زناشویی نوشته صفورا برنابلداجی و سهیلا پزشکبررسی تاثیر رهبری تحول آفرین و سرمایه فکری بر توانمندسازی روان شناختی با توجه به نقش متغیرهای میانجی فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش(مورد مطالعه: شعب بانک سپه شهر اصفهان) نوشته فاطمه فریدی زاد و شهرزاد بختیاریاثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر روی جرات ورزی، تاب آوری و رضایتمندی زناشویی پرستاران زن شهر اصفهان در سال ۱۳۹۹ نوشته لیلا محمدیبررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر شادکامی و هویت سازمانی با نقش تعدیل گر ویژگی های شخصیتی کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی نوشته فروزان السادات هاشمیاثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر کاهش اعتیاد به تلفن همراه و اضطراب اجتماعی در نوجوانان دختر شهر اصفهان نوشته نسیبه دهقانیپیش بینی نگرش به روابط فرازناشویی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و مثلث تاریک شخصیت در متقاضیان طلاق شهر اصفهان نوشته پریسا ایوب زاده و مهناز عدالت پناه و مصطفی عربپیش بینی انسجام خانواده براساس مهارت های ارتباطی و سبک های عشق ورزی زوجین شهر اصفهان نوشته سمانه کریمی اندانی و زهره علاء الدینی و شیرین عظیمی فرتاثیر تعهد مشتری به یادگیری فن آوری های هوشمند بر مدیریت ارتباط وتجربه مشتری (مورد مطالعه: مشتریان شرکت اپل) نوشته مهدی نصراصفهانینقش سبک زندگی اسلامی در پیش بینی افسردگی، اضطراب، نشانه های جسمانی و اختلال در کارکرد اجتماعی نوشته زهره علاءالدینیاهمیت اخلاق و معنویت در محیط های کار دانشگاهی و آموزش عالی نوشته عادله دهقانی قهنویه و محمد دلوی اصفهانی و محمدرضا عباسیانتفاوت فرآیند یادگیری حرکات برون مرحله در دست و پا در یک بازه آموزشی نوشته نگار آرازشیبررسی تاثیر هوش هیجانی و مدیریت دانش بر قصد ترک شغل با در نظر گرفتن نقش متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان شعب بانک سپه شهر اصفهان نوشته فاطمه فریدی زادبررسی تاثیر سرمایه فکری بر توانمندسازی روان شناختی با توجه به نقش متغیرهای میانجی فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (مورد مطالعه: بانک سپه شهر اصفهان) نوشته فاطمه فریدی زادبررسی تاثیر زیرساخت های مدیریت دانش بر قصد ترک شغل با در نظر گرفتن نقش متغیر میانجی رضایت شغلی در بین کارکنان شعب بانک سپه شهر اصفهان نوشته شهرزاد بختیاریپیش بینی شادکامی زناشویی بر اساس مولفه های شفقت به خود در دانشجویان زن متاهل نوشته مریم هاشم الحسینی و زهره علاءالدینیبررسی ارتباط خلق مشترک ارزش بر عملکرد مالی (مطالعه موردی: شهرک علمی تحقیقاتی شهر اصفهان) نوشته محمد دلوی اصفهانیبررسی راهبردهای تنظیم هیجان بر رفتارهای پرخطر در دوره نوجوانی نوشته آزاده ملاکریمیبررسی تاثیر تناسب رغبت ها بر سازگاری زناشویی زوجین دانشجو در شهر اصفهان نوشته فرناز نوروزی زاده و زهره علاءالدینی

کنفرانسهای برگزار شده موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان

تاکنون 1 کنفرانس توسط موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان به صورت زیر است: