سمینار ارزیابی صلاحیت بالینی روز پنجشنبه، 28 بهمن، 1395 توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, مركز مطالعات و آموزش پزشكي تهران با همكاري معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شهر تهران برگزار می شود.

Info

سمینار ارزیابی صلاحیت بالینی

Year: 1395
Document ID: SCCEMED01

توضیحات کنفرانس

محورهاي اصلي سمينار:

1.ارزيابي در محل كار:كاربردها و چالش ها

2.ارزيابي رفتار حرفه اي: دشوار ولي ضروري

3.نظام ارزيابي صلاحيت باليني

4.ارائه بازخورد موثر

5.تحليل و ارزشيابي نظام ارزيابي

6.كاربرد پورتفوليو/ لاگ بوك درآموزش و ارزياب

create: 7 November 2016 - view 4573