دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی

دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی روز سه شنبه، 3 اسفند، 1395 لغایت پنجشنبه، 5 اسفند، 1395 توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان, انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران, انجمن سامانه هاي نوين دارورساني ايران، دانشگاه علوم پزشكي كرمان در شهر Kerman برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

دومین همایش خاورمیانه و هفتمین همایش ایران سامانه های نوین دارورسانی

محل برگزاری: کرمان
سال برگزاری: 1395
شناسه ملی این کنفرانس: CRCMED07

توضیحات کنفرانس

Main Topics:

- Drug targeting
- Delivery Systems in Cosmecuticals
- Smart DDS/Technology and Devices
- Translational Medicine of Smart DDS
- Mathematical Modeling in Drug Delivery
- Vaccine/Peptide & protein/Gene delivery
- Novel Materials/Systems for Drug Delivery
- Nanomedicines: Design, Application, Commercialization and Business
- NBIC (Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology & Cognitive Sciences) Impact on Drug Delivery

 

درج در تقویم: 18 آبان 1395 - تعداد مشاهده 6718 بار