The third student symposium quality culture of Quran and Hadith

The third student symposium quality culture of Quran and Hadith روز پنجشنبه، 2 دی، 1395 توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش, دانشگاه علوم پزشكي ارتش در شهر Tehran برگزار می شود.

Info

The third student symposium quality culture of Quran and Hadith

Hold place: تهران
Year: 1395
Document ID: SQCGHMED03

توضیحات کنفرانس

محور ویژه:
راهکارهای عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بهداشت و درمان با بهره گیری از آیات و روایات
محورها:
۱-جایگاه بهداشت روان در سلامت فرد، خانواده و جامعه از دیدگاه قرآن و حدیث
۲-نقش سبک زندگی در ارتقاء سلامت جسم و روان از دیدگاه قرآن و حدیث
۳-دیدگاه قرآن و حدیث به نقش تغذیه در سلامت
۴-جایگاه غذای حلال و حرام در سلامت
۵-نگرش به بیماری و درمان از نگاه قرآن و حدیث
۶-جایگاه پیشگیری و بهداشت در ارتقاء سلامت از دیدگاه قرآن و حدیث

create: 13 November 2016 - view 7996