ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد مقالات
2996 مقاله
کل صفحات
18590
درصد اصل مقالات
70%
کل استنادات
549
کل دریافت مقالات
29705
کل نمایش مقالات
3583694
متوسط استناد مقاله
18.32
کل نویسندگان
7844
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 15 دوره ثبت شده از همایش انجمن زمین شناسی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:4 شهریور 1376
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن زمین شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1385
مجموعه مقالات اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 140
تعداد کل مقالات: 75
تعداد کل صفحات: 333
تعداد مقاله کامل: 28
تعداد نمایش مقالات: 123874
تعداد دریافت مقاله: 794
تعداد ارجاعات: 20
روز برگزاری:27 مرداد 1377
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
Holders: انجمن زمین شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 20 مرداد 1385
مجموعه مقالات دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 246
تعداد کل مقالات: 128
تعداد کل صفحات: 573
تعداد مقاله کامل: 55
تعداد نمایش مقالات: 201205
تعداد دریافت مقاله: 1389
تعداد ارجاعات: 33
روز برگزاری:9 شهریور 1378
استان: فارس
شهر: شیراز
Holders: دانشگاه شیراز انجمن زمین شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 24 مرداد 1385
مجموعه مقالات سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 349
تعداد کل مقالات: 168
تعداد کل صفحات: 744
تعداد مقاله کامل: 66
تعداد نمایش مقالات: 268049
تعداد دریافت مقاله: 2145
تعداد ارجاعات: 37
روز برگزاری:8 شهریور 1379
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
Holders: دانشگاه تبریز انجمن زمین شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1385
مجموعه مقالات چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 622
تعداد کل مقالات: 281
تعداد کل صفحات: 607
تعداد مقاله کامل: 20
تعداد نمایش مقالات: 423082
تعداد دریافت مقاله: 2223
تعداد ارجاعات: 47
روز برگزاری:6 شهریور 1380
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تهران انجمن زمین شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1385
مجموعه مقالات پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 399
تعداد کل مقالات: 163
تعداد کل صفحات: 514
تعداد مقاله کامل: 59
تعداد نمایش مقالات: 267269
تعداد دریافت مقاله: 1331
تعداد ارجاعات: 16
روز برگزاری:5 شهریور 1381
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders: دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن زمین شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 7 مرداد 1385
مجموعه مقالات ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 511
تعداد کل مقالات: 204
تعداد کل صفحات: 671
تعداد مقاله کامل: 75
تعداد نمایش مقالات: 274346
تعداد دریافت مقاله: 2033
تعداد ارجاعات: 27
روز برگزاری:5 شهریور 1382
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders: دانشگاه اصفهان انجمن زمین شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1385
مجموعه مقالات هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 365
تعداد کل مقالات: 138
تعداد کل صفحات: 1108
تعداد مقاله کامل: 111
تعداد نمایش مقالات: 220968
تعداد دریافت مقاله: 1734
تعداد ارجاعات: 32
روز برگزاری:5 شهریور 1383
استان: سمنان
شهر: شاهرود
Holders: دانشگاه صنعتی شاهرود انجمن زمین شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1385
مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 518
تعداد کل مقالات: 204
تعداد کل صفحات: 1397
تعداد مقاله کامل: 144
تعداد نمایش مقالات: 310103
تعداد دریافت مقاله: 2137
تعداد ارجاعات: 46
روز برگزاری:8 شهریور 1384
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه خوارزمی انجمن زمین شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1386
مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 598
تعداد کل مقالات: 218
تعداد کل صفحات: 1537
تعداد مقاله کامل: 132
تعداد نمایش مقالات: 342859
تعداد دریافت مقاله: 1491
تعداد ارجاعات: 142
روز برگزاری:23 آذر 1390
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه خوارزمی انجمن زمین شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1390
مجموعه مقالات پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1394
تعداد کل مقالات: 473
تعداد کل صفحات: 3748
تعداد مقاله کامل: 473
تعداد نمایش مقالات: 549064
تعداد دریافت مقاله: 6314
تعداد ارجاعات: 74
روز برگزاری:14 شهریور 1391
استان: فارس
شهر: شیراز
Holders: انجمن زمین شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1391
مجموعه مقالات شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1496
تعداد کل مقالات: 522
تعداد کل صفحات: 4071
تعداد مقاله کامل: 513
تعداد نمایش مقالات: 412661
تعداد دریافت مقاله: 5425
تعداد ارجاعات: 63
روز برگزاری:7 آبان 1392
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه شهید بهشتی انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:3 دی 1393
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن زمین شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394
مجموعه مقالات هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 654
تعداد کل مقالات: 225
تعداد کل صفحات: 1796
تعداد مقاله کامل: 224
تعداد نمایش مقالات: 107084
تعداد دریافت مقاله: 1458
تعداد ارجاعات: 9
روز برگزاری:26 آذر 1394
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه پیام نور (همه مراکز) انجمن زمین شناسی ایران
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395
مجموعه مقالات نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
پژوهشگران ارائه کننده: 552
تعداد کل مقالات: 197
تعداد کل صفحات: 1491
تعداد مقاله کامل: 196
تعداد نمایش مقالات: 83130
تعداد دریافت مقاله: 1231
تعداد ارجاعات: 3
روز برگزاری:25 آبان 1400
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه خوارزمی
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
Support