کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 4219 مقالهکل صفحات: 43403درصد اصل مقالات: 97%کل استنادات: 69کل دریافت مقالات: 21356کل نمایش مقالات: 2026285متوسط استناد مقاله: 1.64کل نویسندگان: 10662
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 5 دوره ثبت شده از کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

پژوهشگران ارائه کننده: 3441
تعداد کل مقالات: 1303
تعداد کل صفحات: 13398
تعداد مقاله کامل: 1275
تعداد نمایش مقالات: 847496
تعداد دریافت مقاله: 9966
تعداد ارجاعات: 59

دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

پژوهشگران ارائه کننده: 1640
تعداد کل مقالات: 645
تعداد کل صفحات: 6197
تعداد مقاله کامل: 625
تعداد نمایش مقالات: 359726
تعداد دریافت مقاله: 4132
تعداد ارجاعات: 10
مقالات برتر دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری: (تعداد دریافت)

سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری

پژوهشگران ارائه کننده: 717
تعداد کل مقالات: 278
تعداد کل صفحات: 2859
تعداد مقاله کامل: 269
تعداد نمایش مقالات: 146784
تعداد دریافت مقاله: 1318
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری: (تعداد دریافت)

چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران

پژوهشگران ارائه کننده: 3061
تعداد کل مقالات: 1223
تعداد کل صفحات: 12552
تعداد مقاله کامل: 1186
تعداد نمایش مقالات: 538834
تعداد دریافت مقاله: 4490
تعداد ارجاعات: 0

پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران

روز برگزاری: 19 مرداد 1400استان: آذربایجان شرقیشهر: تبریزHolders: دانشگاه یاسوج دانشگاه شیراز دانشگاه مازندران تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400مجموعه مقالات پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1803
تعداد کل مقالات: 770
تعداد کل صفحات: 8397
تعداد مقاله کامل: 742
تعداد نمایش مقالات: 133445
تعداد دریافت مقاله: 1450
تعداد ارجاعات: 0