Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

طرح های پژوهشی شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

صفحه اول طرحها

در این صفحه اطلاعات طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی شرکت سهامی آب منطقه ای تهران نمایش داده می شود. این مرکز کارفرمای طرح تحقیقاتی در کشور بوده است.

نمودار سالانه طرحها و مستندات شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

آمار فوق بر اساس سال تحویل نهایی پروژه تهیه شده است.

نمودار تعداد صفحات مستندات

نمودار صفحاتی که شرکت سهامی آب منطقه ای تهران به صورت سالانه منتشر نموده است.

نمودار سازمانهای همکار

شرکت سهامی آب منطقه ای تهران تاکنون با 13 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی در تهیه طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی همکاری داشته است.نمودار فوق تعداد پروژه های انجام شده با دانشگاهها و مراکز مجری مختلف را نمایش می دهد.

نمودار تعداد مشاهده طرح های سالهای مختلف

نمودار صفحاتی که شرکت سهامی آب منطقه ای تهران به صورت سالانه منتشر نموده است.

آخرین طرح های ثبت شده از شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 • پایش و ارزیابی جابجایی در سطح بدنه محدوده دریاچه سد لار با استفاده از تکنیکهای سنجش از راه دور
 • طراحی و ساخت نانوحسگر فوتوالکتروشیمایی به منظور اندازه گیری اکسیژن موردنیاز شیمیایی در نمونه های آب و پساب
 • ارزیابی عملکرد فنی سازههای تنظیم و توزیع آب در شبکه آبیاری و زهکشی ورامین
 • ارائه فناوری های جدید پوشش کانال های آبیاری با قابلیت ارتجاعی وانعطاف پذیری و نفوذ ناپذیری مناسب
 • بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک ته نشین شده در مخزن سد لتیان
 • آسیب شناسی دلائل عدم استقبال سرمایه گذاران داخلی در تامین منابع مالی و اجرای طرحهای فصل منابع آب
 • راهکارهای قانونمند کردن و تعریف ابزارهای اجرایی برای تقویت مشارکت ذینفعان برای بهرهبرداری، حفاظت و برنامه ریزی منابع آب
 • بررسی توانایی جذب فلزات مس، کادمیوم و سرب توسط باکتریهای جاذب، منطقه مورد مطالعه دریاچه سد ماملو
 • تلفیق RS و GIS و مدل MIKE۱۱ برای شبیهسازی هیدرودینامیکی سیلاب رودخانهای مطالعه موردی رودخانه جاجرود
 • تعیین جانمایی و ابعاد بهینه روش های "توسعه کم اثر" در احیای رودخانه های شهری
 • کنترل منابع غیر نقطهای آلودگی آب رودخانه ها و سد با استفاده از پوشش گیاهی مناطق میانگیر
 • مطالعات پایه ای امکان وجود میکرو آلاینده سیانوتوکسین ها دریکی از منابع سطحی تامین کننده آب آشامیدنی شهر تهران (سد لتیان)
 • مدیریت ذخیره - بازیافت سفره آب زیرزمینی در منطقه فشافویه از رباط کریم تا انیس آباد جلد اول تجارب خارجی، مطالعات پایه، تعیین محل مناسب تزریق، توان خودپالائی پساب
 • مدیریت ذخیره بازیافت سفره آب زیرزمینی در منطقه فشافویه - از رباط کریم تا انیس آباد (جلد دوم) مدل سازی کمی، کیفی ، مدیریتی آب های زیرزمینی و تلفیق نتایج و سنتز پروژه
 • تشکیل بازار آب و تاثیر آن بر اقتصاد منطقه: مطالعه موردی دشت ورامین
 • کنترل رسوبگذاری در مخازن سدها با استفاده از موانع
 • طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی دوبعدی بررسی فرسایش داخلی در خاک
 • شناسایی و تعیین مقدار ریزآلاینده های آلی، هورمون ها، داروها و فراورده های مراقبت شخصی برگزیده در خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهری، خاک و محصولات زراعی
 • روش های بهبود رفتار سنجی در سدها (مطالعه موردی سد لار)
 • تعیین میزان رطوبت خاک و تبخیر و تعرق واقعی و تاثیر آن بر بیلان منابع آب برای استان تهران
 • تشکیل بازار آب و تاثیر آن بر اقتصاد منطقه: مطالعه موردی دشت ورامین
 • تدوین نرم افزار پیش بینی فصلی بارش استاندارد شده (SPI) و رواناب ورودی به سدهای تهران
 • تدوین مدل خوشه بندی اطلاعات و سیگنال های هواشناسی با هدف پیش بینی دوره های کم بارش
 • تحقیق و پژوهش در زمینه تدوین یک مدل تلفیقی مبتنی بر روش زمین آماری بیشینه آنتروپی بیزی یا کریجینگ، تئوری آنتروپی و شاخص خسارت پذیری آبخوان برای ارزیابی و به هنگام سازی سامانه پایش کیفیت آب زیرزمینی آبخوان تهران
 • تاثیر گیاه پالایی ارتقاء یافته (بستر کشت و باکتری نیترات ساز) بر پالایش آب و کاهش اثرات زیست محیطی مزارع پرورش ماهی (مطالعه موردی چرخه بسته پرورش ماهی کپور و پالایش پساب با کشت یونجه)
 • پیش بینی آورد رودخانه های استان تهران با استفاده از فناوریهای نوین
 • پهنه بندی وضعیت پایداری اکوهیدرولوژیک پایین دست سدها و نیروگاه های برق آبی با هدف تعیین حداقل نیاز آبی زیست محیطی با استفاده از مدلهای تلفیقی CEQUALW۲ و SMCE (مطالعه موردی: سد لتیان استان تهران)
 • پهنه بندی خطر زمین لغزش در اطراف دریاچه سد طالقان و تعیین عوامل موثر بر آن
 • بهینه سازی غیرقطعی چند هدفه شبکه پایش آب زیرزمینی برای تشخیص مشخصات نشت از منابع آلودگی نفتی: مطالعه موردی، بخش از پالایشگاه تهران
 • بررسی مشخصه های کیفی و تصفیه پذیری روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاری در سال ۱۳۹۴
 • همکاران برتر شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

  پژوهشگران

  تماس با شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

  Support