هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران روز سه شنبه، 7 شهریور، 1396 لغایت پنجشنبه، 9 شهریور، 1396 توسط انجمن علمی میکروبشناسی ایران, انجمن علمي ميكروب شناسي ايران در شهر Tehran برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1396
شناسه ملی این کنفرانس: MEDISM18

توضیحات کنفرانس

محورهاي كنگره:

مكانيسم هاي بيماري زايي در بيماري هاي عفوني
مقاومت هاي آنتي بيوتيك
يبيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي ميكروبي
عفونت هاي بيمارستاني
تشخيص و تايپينگ ميكروارگانيسم ها
واكسن هاي ميكروبي
ميكروب شناسي غذايي
ميكرو بيوم
ميكروب شناسي محيطي- آب و فاضلاب
زئونوزها و ميكروب شناسي دامپزشكي
بيماري هاي عفوني نوپديد و بازپديد
پروبيوتيك ها و پربيوتيك ها
اخلاق در پژوهش
آموزش و پژوهش علوم ميكروبي

 

درج در تقویم: 29 دی 1395 - تعداد مشاهده 10131 بار