اطلاعات کنفرانس

Twelfth National Conference on Geography and Environment

محل برگزاری: شیروان
تاریخ برگزاری: 30 آذر 1400
تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1400
تعداد صفحات: 182
تعداد مقالات :14
نمایش مقالات: 5264
شناسه ملی این کنفرانس: HAMYARCONF12
نویسندگان مشارکت کننده: 24 پژوهشگر

مجموعه مقالات Twelfth National Conference on Geography and Environment

نتایج 1 تا 50 از مجموع 14