کنفرانس بین المللی فناوری های نوین سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور در پایش تغییرات محیطی روز پنجشنبه، 10 اسفند، 1396 توسط شركت كيان طرح دانش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Tehran برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

کنفرانس بین المللی فناوری های نوین سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور در پایش تغییرات محیطی

Hold place: تهران
Year: 1396
Document ID: GEOBIA01

توضیحات کنفرانس

محورهاي كنفرانس:

  نقشه برداري الگوهاي مسكوني براي پايش شهرسازي
 سنجش از دور وGIS براي مديريت هاي اورژانسي اطلاعات هندسي براي هشدار در بحران هاي طبيعي
 انفورماتيك، ژئواينفورماتيك و سنجش از دور
 استخراج عوارض و بازيابي اطلاعات از تصاوير ماهواره اي اپتيكي و راداري تحليل تصاوير چندزماني
 كاربرد تكنيك هاي سنجش از دور در علوم زمين
 تحليل تصاوير هوايي و ماهواره اي براي تهيه داده مكاني
 بروزرساني و بهبود پايگاه داده هاي مكاني با استفاده ازGIS
 تهيه سريع نقشه براي كاربردهاي محيطي و مديريت بحران كاربرد هايGIS و سنجش از دور
 مدل سازي داده ،بصري سازي وaugmented reality
 GIS ديناميك، پردازش هندسي، طراحي هندسي 
 برداشت ليزري براي نقشه برداري 3 بعدي و تهيه نقشه
 تحليل تصاوير فراطيفي سيستمSAR با توان تفكيك بالا
پايش تغيير شكل بر اساس دادهSAR كاليبراسيون و تلفيق سيستم و سنجنده سنجنده ها و روش هاي تهيهDEM
- كارتوگرافي و نمايش اطلاعات مكاني (Visualization)
نقشه برداري زميني، زيرزميني و صنعتي
استانداردسازي داده هاي مكاني
 ژئودزي و ژئوديناميك
 كاداستر و LIS
آموزش و ارتباطات در علوم ژئوماتيك
 مفاهيم اساسي طراحي پايگاه داده هاي مكاني؛ تحليل، استنتاج و مدلسازي مكاني-زماني
يكپارچه سازي، جنراليزاسيون و خلاصه سازي داده هاي برداري و رستري
تعامل و يكسان سازي سيستمهاي اطلاعات مكاني
 يكپارچه سازي معنايي و هندسي اطلاعات مكاني پراكنده
 شبيه سازي و ارتباطات در مقوله داده هاي مكاني
 داده آمايي، فيلتر كردن، بازيابي و پخش داده هاي مكاني
 ايجاد سيستم هاي حمايت از برنامه ريزي و تصميم گيري هاي مكاني
 تئوري، مفاهيم و كاربردهاي تحليل تصميم گيري ها با ملاك هاي چندگانه مكاني
مفاهيم، تئوري ها، طراحي و ايجاد كاربردهاي فناوري مكان محور
كنترل كيفيت  و نمايش اطلاعات مكاني-زماني در سيستم هاي اطلاعات مكاني با استفاده از فراداده ها
استخراج نقشه و به روز رساني
كاربرد سنجش از دور در پايش مخاطرات طبيعي
تشخيص جزايرحرارتي  و نظارت و ارزيابي
كاربرد سنجش از دور در علوم بهداشت و علوم اجتماعي
برنامه هاي كاربردي باستان شناسي و سنجش از دور
نرم افزار از داده هاي جديد و سيستم هاي سنسور (SAR، InSAR، LIDAR، چند طيفي، حرارتي و)
كاربرد سنجش از دور در مطالعات شهري
كاربرد سنجش از دور در مطالعات زيست محيطي و منابع طبيعي
تشخيص ويژگي خودكار براي اهداف خاص
مديريت بحران
ادغام  داده هاي سنجش ازدوري با  GIS
ارزيابي روش هاي طبقه بندي
روش هاي يادگيري ماشين بردار SVM
حوزه هاي كاربردي (شهري، مديريت منابع، جنگلداري، آب، بلاياي طبيعي، برنامه ريزي، سلامت، باستان شناسي / ميراث فرهنگي، ژئومورفولوژي)

create: 18 February 2017 - view 11566