اطلاعات کنفرانس

8th International Conference on Political Science, International Relations and Transformation

تاریخ برگزاری: 18 اسفند 1400
تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1401
تعداد صفحات: 576
تعداد مقالات :41
نمایش مقالات: 9574
شناسه ملی این کنفرانس: PSTCONF08
نویسندگان مشارکت کننده: 70 پژوهشگر

مجموعه مقالات 8th International Conference on Political Science, International Relations and Transformation

نتایج 1 تا 50 از مجموع 41