اطلاعات کنفرانس

Seventh International Conference on Current Issues in Languages, Linguistics, Translation and Literature

محل برگزاری: اهواز
تاریخ برگزاری: 21 خرداد 1401
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1401
تعداد صفحات: 174
تعداد مقالات :14
نمایش مقالات: 1912
شناسه ملی این کنفرانس: LLLD07
نویسندگان مشارکت کننده: 19 پژوهشگر

مجموعه مقالات Seventh International Conference on Current Issues in Languages, Linguistics, Translation and Literature

نتایج 1 تا 50 از مجموع 14