گردهمایی ملی علوم زمین

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 2469 مقالهکل صفحات: 19818درصد اصل مقالات: 97%کل استنادات: 378کل دریافت مقالات: 26867کل نمایش مقالات: 2260737متوسط استناد مقاله: 15.31کل نویسندگان: 7002
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 9 دوره ثبت شده از گردهمایی ملی علوم زمین روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

روز برگزاری: 8 اسفند 1384استان: تهرانشهر: تهرانHolders: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1392مجموعه مقالات بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
پژوهشگران ارائه کننده: 802
تعداد کل مقالات: 299
تعداد کل صفحات: 2852
تعداد مقاله کامل: 291
تعداد نمایش مقالات: 191605
تعداد دریافت مقاله: 2129
تعداد ارجاعات: 38

بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

روز برگزاری: 30 بهمن 1385استان: تهرانشهر: تهرانHolders: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1389مجموعه مقالات بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
پژوهشگران ارائه کننده: 1086
تعداد کل مقالات: 389
تعداد کل صفحات: 2894
تعداد مقاله کامل: 379
تعداد نمایش مقالات: 445562
تعداد دریافت مقاله: 5459
تعداد ارجاعات: 122
مقالات برتر بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین: (تعداد دریافت)

بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

روز برگزاری: 26 بهمن 1386استان: تهرانشهر: تهرانHolders: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1386مجموعه مقالات بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پژوهشگران ارائه کننده: 1033
تعداد کل مقالات: 363
تعداد کل صفحات: 2737
تعداد مقاله کامل: 351
تعداد نمایش مقالات: 667807
تعداد دریافت مقاله: 6511
تعداد ارجاعات: 65

سی امین گردهمایی علوم زمین

روز برگزاری: 1 اسفند 1390استان: تهرانشهر: تهرانHolders: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1391مجموعه مقالات سی امین گردهمایی علوم زمین
پژوهشگران ارائه کننده: 1630
تعداد کل مقالات: 550
تعداد کل صفحات: 3778
تعداد مقاله کامل: 529
تعداد نمایش مقالات: 445831
تعداد دریافت مقاله: 5828
تعداد ارجاعات: 132

سی و یکمین همایش علوم زمین

روز برگزاری: 11 آذر 1391استان: تهرانشهر: تهرانHolders: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391مجموعه مقالات سی و یکمین همایش علوم زمین
پژوهشگران ارائه کننده: 1444
تعداد کل مقالات: 483
تعداد کل صفحات: 3833
تعداد مقاله کامل: 478
تعداد نمایش مقالات: 447482
تعداد دریافت مقاله: 6528
تعداد ارجاعات: 21
مقالات برتر سی و یکمین همایش علوم زمین: (تعداد دریافت)

سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین با رویکردی بر گوهرها

روز برگزاری: 27 بهمن 1392استان: تهرانشهر: تهرانHolders: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین

روز برگزاری: 4 اسفند 1399استان: تهرانHolders: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400مجموعه مقالات سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
پژوهشگران ارائه کننده: 576
تعداد کل مقالات: 220
تعداد کل صفحات: 2119
تعداد مقاله کامل: 213
تعداد نمایش مقالات: 49735
تعداد دریافت مقاله: 355
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین: (تعداد دریافت)

چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین

روز برگزاری: 2 اسفند 1400استان: تهرانشهر: تهرانHolders: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1401مجموعه مقالات چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
پژوهشگران ارائه کننده: 431
تعداد کل مقالات: 165
تعداد کل صفحات: 1605
تعداد مقاله کامل: 163
تعداد نمایش مقالات: 12715
تعداد دریافت مقاله: 57
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین: (تعداد دریافت)

چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین

روز برگزاری: 2 اسفند 1401استان: تهرانشهر: تهرانHolders: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0