همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 2085 مقالهکل صفحات: 12936درصد اصل مقالات: 55.00000000000001%کل استنادات: 164کل دریافت مقالات: 25626کل نمایش مقالات: 2467563متوسط استناد مقاله: 7.87کل نویسندگان: 5232
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 13 دوره ثبت شده از همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

اولین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

روز برگزاری: 7 خرداد 1369استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1387مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 13
تعداد کل مقالات: 9
تعداد کل صفحات: 199
تعداد مقاله کامل: 9
تعداد نمایش مقالات: 20293
تعداد دریافت مقاله: 406
تعداد ارجاعات: 0

دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

روز برگزاری: 11 آذر 1374استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1385مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 49
تعداد کل مقالات: 28
تعداد کل صفحات: 482
تعداد مقاله کامل: 28
تعداد نمایش مقالات: 80925
تعداد دریافت مقاله: 1068
تعداد ارجاعات: 4

سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

روز برگزاری: 22 آذر 1377استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1386مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 209
تعداد کل مقالات: 105
تعداد کل صفحات: 1510
تعداد مقاله کامل: 105
تعداد نمایش مقالات: 239104
تعداد دریافت مقاله: 1643
تعداد ارجاعات: 8

چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

روز برگزاری: 30 آبان 1379استان: هرمزگانشهر: بندرعباسHolders: تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1384مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 373
تعداد کل مقالات: 186
تعداد کل صفحات: 1617
تعداد مقاله کامل: 162
تعداد نمایش مقالات: 306440
تعداد دریافت مقاله: 2963
تعداد ارجاعات: 19

پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

روز برگزاری: 22 مهر 1381استان: مازندرانشهر: رامسرHolders: تاریخ نمایه سازی: 21 مرداد 1387مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 278
تعداد کل مقالات: 120
تعداد کل صفحات: 372
تعداد مقاله کامل: 13
تعداد نمایش مقالات: 187315
تعداد دریافت مقاله: 1068
تعداد ارجاعات: 7
مقالات برتر پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی: (تعداد دریافت)

ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

روز برگزاری: 9 آذر 1383استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 455
تعداد کل مقالات: 202
تعداد کل صفحات: 1630
تعداد مقاله کامل: 173
تعداد نمایش مقالات: 446494
تعداد دریافت مقاله: 8171
تعداد ارجاعات: 40

هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

روز برگزاری: 6 آذر 1385استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1385مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 440
تعداد کل مقالات: 192
تعداد کل صفحات: 1174
تعداد مقاله کامل: 175
تعداد نمایش مقالات: 407000
تعداد دریافت مقاله: 4560
تعداد ارجاعات: 50

نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

روز برگزاری: 8 آذر 1391استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1393مجموعه مقالات نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 833
تعداد کل مقالات: 301
تعداد کل صفحات: 1739
تعداد مقاله کامل: 150
تعداد نمایش مقالات: 214943
تعداد دریافت مقاله: 1551
تعداد ارجاعات: 2
مقالات برتر نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی: (تعداد دریافت)

دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

روز برگزاری: 29 آبان 1391استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1391مجموعه مقالات دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 614
تعداد کل مقالات: 223
تعداد کل صفحات: 2008
تعداد مقاله کامل: 217
تعداد نمایش مقالات: 288920
تعداد دریافت مقاله: 3069
تعداد ارجاعات: 30

یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

روز برگزاری: 3 آذر 1393استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394مجموعه مقالات یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 1018
تعداد کل مقالات: 367
تعداد کل صفحات: 1497
تعداد مقاله کامل: 120
تعداد نمایش مقالات: 186474
تعداد دریافت مقاله: 1021
تعداد ارجاعات: 4

دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

روز برگزاری: 10 آبان 1395استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 579
تعداد کل مقالات: 215
تعداد کل صفحات: 431
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 48684
تعداد دریافت مقاله: 36
تعداد ارجاعات: 0

سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

روز برگزاری: 5 آذر 1397استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 371
تعداد کل مقالات: 137
تعداد کل صفحات: 277
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 40971
تعداد دریافت مقاله: 70
تعداد ارجاعات: 0

چهاردهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

روز برگزاری: 9 آبان 1401استان: تهرانشهر: تهرانHolders:
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0