اطلاعات کنفرانس

The Forth National on the New Research and Studies in the Field of Education and Psychology Iran

محل برگزاری: قم
تاریخ برگزاری: 23 اسفند 1396
تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397
تعداد صفحات: 796
تعداد مقالات :72
نمایش مقالات: 48364
شناسه ملی این کنفرانس: CTCONF04
نویسندگان مشارکت کننده: 145 پژوهشگر

مجموعه مقالات The Forth National on the New Research and Studies in the Field of Education and Psychology Iran

نتایج 1 تا 50 از مجموع 72