اطلاعات کنفرانس

Observing new military threats in the second step of the Islamic Revolution

محل برگزاری: قم
تاریخ برگزاری: 20 بهمن 1400
تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1400
تعداد صفحات: 396
تعداد مقالات :19
نمایش مقالات: 10237
شناسه ملی این کنفرانس: MMTSIR01
نویسندگان مشارکت کننده: 26 پژوهشگر

مجموعه مقالات Observing new military threats in the second step of the Islamic Revolution

نتایج 1 تا 50 از مجموع 19