اطلاعات کنفرانس

Convening the first national conference on transportation and traffic

محل برگزاری: رشت
تاریخ برگزاری: 25 آذر 1400
تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1400
تعداد صفحات: 272
تعداد مقالات :19
نمایش مقالات: 6343
شناسه ملی این کنفرانس: SRTRANS01
نویسندگان مشارکت کننده: 51 پژوهشگر

مجموعه مقالات Convening the first national conference on transportation and traffic

نتایج 1 تا 50 از مجموع 19