ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
24
اسفند

Second International Conference on Civil, Architectural and Sustainable Green City

Calendar

Help

Second International Conference on Civil, Architectural and Sustainable Green City روز پنجشنبه، 24 اسفند، 1396 توسط دبيرخانه همايش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Hamadan برگزار گردید.

CODE: CASGC02
Subjects Covered: Architecture
Holders: دبيرخانه همايش و تحت حمایت سیویلیکا
City: Hamadan

محورهاي اصلي همايش:

مهندسي عمران
مهندسي سازه
مهندسي زلزله
مهندسي مديريت ساخت
مهندسي آب و مديريت منابع آب
مهندسي آب و فاضلاب
مهندسي سازه هاي هيدروليكي و دريايي
مهندسي سازه هاي بتني و فولادي
مهندسي  حمل و نقل و ترافيك
مهندسي مكانيك خاك و پي
 مهندسي راه و ترابري
مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك
مهندسي محيط زيست
 مهندسي سنجش از دور
مهندسي ساختمان
مهندسي شهرسازي
مهندسي عمران و آباداني
مهندسي ژئوتكنيك
مهندسي مديريت ساخت و اجرا
مهندسي ايمني، مديريت بحران و پدافند غيرعامل در عمران
و كليه موضوعات مرتبط با مهندسي عمران

مهندسي معماري
مصالح و فناوري هاي نوين در معماري                     
معماري و هويت شهري
معماري پايدار
روش‌ها و فناوري‌هاي نو در معماري
انرژي هاي نو در معماري
سبك شناسي معماري
معماري خياباني
تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
گرافيك شهري
معماري و محيط زيست
معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
معماري، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
مفهوم شناسي معماري و شهرسازي معاصر
معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
معماري، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
الگوهاي معماري بومي
معماري منظر
بوم شناسي
زيبايي شناسي در معماري
شاخص هاي شهر پايدار
مرمت شهري
الگوهاي ساخت و ساز پايدار
معماري بومي
نمودهاي معماري و شهرسازي سنتي و اسلامي در منطقه
تاثير اقليم بر معماري بومي و پايدار
نقش معماري در دستيابي به ساخت و ساز پايدار
و كليه موضوعات مرتبط با مهندسي معماري

شهرسازي
بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غيررسمي 
شهرسازي نوين و توسعه پايدار
سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
ناپايداري شهر و عوامل موثر
شناخت موانع و محدوديت‌ها و شاخصهاي توسعه شهري 
حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري 
شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
الگوهاي معماري و شهرسازي بومي و اقليمي 
المان هاي شهري و محورهاي مرتبط
برنامه ريزي منطقه اي و شهري
طراحي شهري، نماهاي شهري و امنيت رواني
مشاركت در امور شهري
بهسازي و نوسازي شهري
ساختمان هاي هوشمند و كاربرد فناوري‌هاي نوين
ساير ايده هاي نوين در شهرسازي و توسعه پايدار
بافت هاي تاريخي
جغرافيا، برنامه ريزي و مديريت شهري
بهسازي آثار تاريخي
جغرافيا، تغييرات آب و هوايي، شهرسازي پايدار
علوم جغرافيايي و مديريت شهري
نوسازي شهري
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در شهرسازي
بازسازي بافت تاريخي
الگوها و شاخص هاي توسعه پايدار شهري
بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها
و كليه موضوعات مرتبط با مهندسي شهرسازي

محيط زيست شهري

محيط زيست و انواع آلودگي ها
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها و روستاها
برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
جنگل‌ها، فضاي سبز شهري و محيط زيست پايدار
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
فضاي سبز و محيط زيست شهري
مسائل محيط زيست كلان شهرها
اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي در شهرها
شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
مديريت پسماند در شهرها
مديريت حيات وحش شهري
مديريت فضاي سبز و محيط زيست شهري
ايمني، بهداشت و محيط زيست شهري
نانو و محيط زيست
روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن
كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي
تغيير اقليم و محيط زيست
مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك و محيط زيست پايدار
فاضلاب شهري و تصفيه آن
اكولوژي شهري، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك
همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست
طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آنها
و كليه موضوعات مرتبط با محيط زيست شهري

مديريت و برنامه ريزي شهري
فرهنگ شهر نشيني
شهروند و حقوق شهروندي
تعامل در فضاي شهري
روانشناسي محيطي
شهر و حقوق شهروندي
طراحي و فضاهاي شهري
برنامه ريزي كالبدي شهري
برنامه ريزي منطقه اي و شهري
مديريت شهري
برنامه هاي توسعه شهري
مديريت پروژه هاي شهري
مديريت بحران
مشاركت در امور شهري
گردشگري شهري
ارزيابي تاثير اجراي پروژه هاي شهري
بهسازي و نوسازي شهري
نماهاي شهري
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
آمايش شهري
الگوهاي توسعه شهري
زيرساخت‌هاي شهري
شريان هاي حياتي شهري
ابزارهاي توسعه شهري 
حقوق شهري
تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافت هاي شهري
و كليه موضوعات مرتبط با مديريت و برنامه ريزي شهري

گردشگري و محيط زيست
 نقش فناوري هاي نوين و انرژي هاي پاك در سيستم هاي مديريت هوشمند ساختمان
پايش و كنترل مصرف انرژي و ارائه راهكارهاي بازگشت سرمايه
استانداردهاي كنترل مديريت ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي
دورنماي بلندمدت فناوري هاي انرژي در توسعه پايدار
ساير ايده هاي نوين در جهت حفاظت از محيط زيست
معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي
ارزش ها، مباني و مفاهيم معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي
مفهوم شهر ايراني- اسلامي (شاخص ها و معيارها)
نمودهاي معماري و شهرسازي سنتي اسلامي در معماري شهرهاي ايراني
جايگاه معماري و شهرسازي اسلامي در جهان معاصر
فرهنگ و هويت در معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي
مصاديق و الگوهاي معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي در عصر امروز
توسعه پايدار و شهر اسلامي
مباني و مفاهيم توسعه پايدار در شهر ايراني- اسلامي
هويت اسلامي و نقش آن در توسعه پايدار شهري
جايگاه فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در شهرهاي ايراني- اسلامي
الگوهاي كالبدي و غيركالبدي توسعه شهر ايراني- اسلامي
كاربرد فناوري هاي نوين در توسعه شهرهاي پايدار
گردشگري و توسعه پايدار در شهر ايراني- اسلامي
محيط زيست و توسعه پايدار در شهر ايراني- اسلامي
دستيابي به الگوهاي ساخت و ساز پايدار با بكارگيري ساختمايه هاي بومي
مديريت حمل و نقل و توسعه شهري در شهرهاي ايران
مديريت بحران و توسعه ي شهري در شهرهاي ايران
و كليه موضوعات مرتبط با گردشگري و محيط زيست

create: 22 November 2017 - view 9608

Conference validation

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

Dates

Date of holding:
15 March 2018
Deadline for submitting original articles:
26 February 2018
Date of announcing the arbitration of articles:
1 March 2018
Conference registration deadline:
8 March 2018

History

Related conferences

Notify friends

Share

Holders

دبيرخانه همايش
Support